Wzmocnienie lokalnych organizacji…

0
282

... i społeczności w działaniach dla klimatu to projekt, który realizuje Fundacja Przestrzeń dla Obywateli z Legnicy.

Projekt jest skierowany do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, KGW, OSP) i grup nieformalnych z małych miejscowości i wsi z rejonu z województw dolnośląskiego i lubuskiego, zainteresowanych realizacją lokalnych inicjatyw łagodzących skutki zmian klimatu. Zielono-niebieskie inicjatywy dotyczą tworzenia niewielkich terenów zieleni np. ogrodów deszczowych, zielonych ścian, nasadzeń drzew i krzewów, rabat bylinowych przyjaznych owadom zapylającym czy łąk kwietnych. Mają być to miejsca tworzone przy udziale mieszkańców, służące integracji społecznej i przyjazne dla klimatu.

Główne działania projektu to:

  • Szkolenie przygotowujące do realizacji działań projektu i zielono – niebieskich inicjatyw, poszerzające wiedzę dotyczącą zmian klimatu.

  • Debaty z mieszkańcami dotyczące zmian klimatu, ich wpływu na środowisko i jakość życia mieszkańców oraz tego co możemy zrobić aby łagodzić te zmiany lokalnie.

  • Zielono-niebieskie inicjatywy. W każdej z wybranych lokalizacji liderzy wspólnie z mieszkańcami zrealizują jedną zielono – niebieską inicjatywę. W ramach projektu wesprzemy merytorycznie i finansowo 5 zielono – niebieskich inicjatyw, które zostaną zrealizowane na terenach publicznych, gminnych, sołeckich, przyszkolnych. Projektem nie mogą być objęte działania realizowane na terenach prywatnych! Koszt zakupu materiałów zostanie sfinansowany ze środków projektu, na każdą z inicjatyw przewidziano kwotę około 5000 zł. Będą to m.in. materiały do gromadzenia wód opadowych lub zasilania nasadzeń, sadzonki, ziemia, żwir, folia, proste narzędzia do wykonania inicjatyw, niezbędne elementy małej architektury, czy usługi agrotechniczne, etc. Wspólne działania będą poprzedzone warsztatami planowania inicjatyw. Fundacja zapewnia wsparcie i pomoc ekspertów w realizacji tego działania. Inicjatywy będą realizowane wiosną i jesienią 2024r.

  • Uzupełnieniem informacyjnym i edukacyjnym będą dwa obowiązkowe spotkania online. Jedno webinarium odbędzie się pod koniec br. drugie będzie podsumowaniem projektu i odbędzie się pod koniec przyszłego roku.

W dniach 1, 2, 3 grudnia br. w Pałacu w Lubiechowej odbyło się szkolenie przygotowujące do realizacji działań projektowych oraz poszerzające wiedzę dotyczącą zmian klimatu i zielono – niebieskiej infrastruktury.

W trakcie szkolenia trenerzy prowadzący – przyrodnik, ekspert klimatyczny, specjalista ds. promocji i mediów, architekt krajobrazu i koordynator projektu omawiali z uczestnikami następujące zagadnienia:

Zmiany klimatu na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, prognozy oraz wpływ zmian klimatu na najbliższe otoczenie w tym zieleń i przyrodę;

Zielono-niebieska infrastruktura jako działania łagodzące zmiany klimatu, dobre praktyki (ogrody kieszonkowe, ogrody deszczowe, rabaty bylinowe, rabaty retencyjne, łąki kwietne, zielone ściany, nasadzenia drzew, dzikie zakątki, nasadzenia liniowe itd.), jak zakładać i pielęgnować aby cieszyły oko i łagodziły zmiany klimatu;

Wykorzystanie mediów społecznościowych w promowaniu i angażowaniu do działania mieszkańców oraz współpracy z samorządem;

Dobre praktyki zielono niebieskich inicjatyw z terenu miejscowości Dolnego Śląska;

Przyroda w otoczeniu miejscowości – jak wykorzystać szanse które nam daje.Uczestnicy zostali przygotowani do planowania, inicjowania i realizacji inicjatyw klimatycznych w swoich lokalnych środowiskach.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię