BOLESŁAWIEC – EDUKACJA BEZ KOMPLEKSÓW

0
2610

Absolwenci szkół Powiatu Bolesławieckiego mierzą wysoko. Edukacja na najwyższym poziomie – to nie puste reklamowe hasło. Przeciwnie, Powiat Bolesławiecki od lat inwestuje w ludzi, szczególnie tych młodych, którym najtrudniej wystartować w dorosłe życie przy coraz większych wymaganiach rynku pracy.

Mimo tego, absolwenci powiatowych szkół nie mają kompleksów, ambitnie sięgając po zawodowe, czy naukowe cele w akademickiej edukacji. Szkoły powiatowe mają dobrą markę i niezmiennie trzymają poziom. Nie oddają dobrych miejsc w dolnośląskich rankingach jakości, co potwierdziły wyniki tegorocznych matur, dzięki którym zajęły dobrą szóstą pozycję na Dolnym Śląsku.

Pomoc w drodze do sukcesu

Uczniowie – oprócz solidnej, jakościowej podstawy – otrzymują też wsparcie dzięki pieniądzom pozyskanym z funduszy na ponadstandardowe działania w ramach takich projektów jak „Nauka szansą na sukces”, „Zawodowy Dolny Śląsk”, „Nowa perspektywa – Lepszy Start”, „Edukacja kluczem do sukcesu”, czy „Perspektywy w regionie polsko – saksońskim”. Warto tu szerzej wspomnieć choć o kilku. Projekt „Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego” realizowany jest od stycznia bieżącego roku przez Powiat Bolesławiecki. Korzystają z niego takie bolesławieckie szkoły jak: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w partnerstwie z Syntea S.A. W ramach projektu są prowadzone specjalistyczne kursy pozwalające na nabycie praktycznych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, staże zawodowe u pracodawców zgodne z kierunkiem kształcenia, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz wsparcie pracowni dydaktycznych.

Klucz do kariery

 

Natomiast „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego” to projekt służący przede wszystkim specjalistycznej edukacji. Pomoże na lepszy start w sferze zawodowej. W ostatnich latach większość projektów wspomagała szkolnictwo zawodowe, tym razem tytułową szansę – otrzymały „ogólniaki”. Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych.

 

Nauka szansą na sukces

Natomiast w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk” uczniowie z Elektronika, Handlówki oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mogą skorzystać z wielu praktycznych form wsparcia. A są to: zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej, współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki oraz praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.

Blisko do Europy

„Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” – to kolejne wparcie projektowe dla młodych ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił na międzynarodowym rynku pracy. Dzięki wielu formom nauki oraz integracji Uczniowskie Agencje Turystyczne uczą się wspólnej pracy na wielu interaktywnych warsztatach. Projekt również daje możliwość rozwoju polsko-saksońskim nauczycielom – opiekunom UAT np. w ramach warsztatów dla nauczycieli poświęconych odmiennym systemom edukacji w Polsce i Saksonii.

Lepszy start w dorosłość

Inny ważny projekt pomaga łatwiej wejść w dorosłe życie. W Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach trwa projekt „Nowa perspektywa – Lepszy Start”. Młodzież już w pełni korzysta z jego dobrodziejstw. – Głównym celem projektu jest zdobywanie przez wychowanków nowej wiedzy i co ważniejsze kształtowanie umiejętności poprzez działanie. W realizację projektu zaangażowana została cała społeczność ośrodka. Młodzież uczy się współpracy, samodzielności, przedsiębiorczości i kreatywności. Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy ułatwi wychowankom prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie – podkreślają koordynatorzy.

Szansa na zmianę

Edukacja powiatowa daje również szansę dorosłym. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu odbywają się bezpłatne kursy kwalifikacyjne, dzięki którym można zdobyć nowy zawód. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego przeznaczoną dla osób dorosłych, umożliwiającą w krótkim czasie zdobycie nowego zawodu, a tym samym zwiększenie swoich szans na rynku pracy. Każdy kurs kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie. Zajęcia na kursach odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie. Nauka na kursach jest bezpłatna!

Wsparcie dobrymi decyzjami

Racjonalne zarządzanie samorządowców powiatowych doprowadziło do ważnych decyzji w sferze edukacyjnej i społecznej. W roku 2018 zostanie otwarta nowa szkoła specjalna w budynku przekazanym przez miasto, ale jednocześnie przyjazne mieszkania na – darowanym przez powiat – terenie przy ul. Zwycięstwa. Nowy Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu będzie w pełni przystosowany do ponadstandardowych wymagań wychowanków. Przyjazna lokalizacja, przestronne sale lekcyjne i rehabilitacyjne oraz użyteczna winda to tylko część atutów nowej szkoły. Natomiast w innym miejskim budynku przy ul. 1000-lecia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – starając się o zewnętrze finansowanie – z powodzeniem utworzyło oczekiwane przez lata – Centrum Wsparcia Rodziny. Stworzono tu realne warunki dla rodzin w potrzebie oraz młodzieży opuszczającej dom dziecka i dopiero szukają swojej drogi w dorosłym życiu.

Powiat Bolesławiecki –

to może być twój adres

 

 

ZAPRASZAMY:

I Liceum Ogólnokształcące  im. Władysława Broniewskiego

Należy do wyróżnionych „Srebrną Tarczą” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów. Misją szkoły jest przygotowanie licealistów do edukacji na wymarzonym kierunku studiów.
www.lo.boleslawiec.pl

 

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka


Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją zajęć. Masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku.
www.2lo.boleslawiec.pl

 

Zespół Szkół Budowlanych 

Proponujemy Wam ekscytującą przygodę edukacyjną, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.
www.zsb.boleslawiec.pl

 

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki


Szkoła z tradycjami, o których nie zapominamy i które kultywujemy. Jednak naszym
priorytetem jest przyszłość uczniów, którą razem z nimi starannie planujemy, kształcąc ich talenty i umiejętności.
zse.boleslawiec.pl

 

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego


Szkoła na miarę XXI wieku, która stawia przed młodymi ludźmi wielkie wyzwania, daje
szanse na rozwój i otwiera drzwi na nowe doświadczenia i przeżycia.
www.zshiu.boleslawiec.pl

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego


Kształci na potrzeby lokalnego rynku pracy techników mechaników, techników górnictwa podziemnego, techników pojazdów samochodowych, techników mechatroników.
www.zsmbc.eu.org
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego


Atutem jest: nowoczesna baza techno – dydaktyczna; organizacja procesu
nauczania w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych i komputerowych oraz firmach
symulacyjnych.
www.sucharski.edu.pl

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię