Chroni prawa człowieka

0
328

Nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak od 6 lat wykonuje zadania związane z ochroną praw człowieka w Policji. Głównym jego zadaniem jest propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach Policji, a także bieżące monitorowanie działań policjantów pod kątem respektowania w swoich działaniach godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka oraz proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.

W trakcie swojej służby miał okazję jeździć po świecie i zdobywać doświadczenia uczestnicząc w wielu międzynarodowych szkoleniach, kursach i przedsięwzięciach. Dziś posiada tytuł naukowy i bogatą kolekcją wyróżnień, również na płaszczyźnie sportowej.

Jak wyglądały Pana początki służby w Policji?

Służbę w Policji pełnię od kwietnia 2007 roku. Od początku związany jestem z garnizonem dolnośląskim. Swój szlak bojowy rozpocząłem na Komisariacie Policji Wrocław-Krzyki m. in. jako dzielnicowy. Później pełniłem służbę w komórkach sztabowych co wiązało się z zabezpieczeniami dużych imprez masowych na terenie Dolnego Śląska i samego Wrocławia, takich jak Euro2012, The World Games i Światowe Dni Młodzieży. Od 2018 roku pełniłem służbę jako ekspert Zespołu ds. ochrony praw człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a od stycznia 2021 roku jestem Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka.

Czy takie stanowisko wymagało specjalnego przygotowania?

Ukończyłem prestiżowe szkolenie Fundamental Rights – Police Ethics organizowane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na Słowenii. Brałem również udział w wymianie studyjnej na Islandii. Byłem uczestnikiem wielu szkoleń i konferencji, również zagranicznych, poświęconych prawom człowieka. Jestem autorem licznych publikacji, w tym artykułów naukowych, poświęconych tematyce służby w Policji, w szczególności ochronie praw człowieka.

Z czego jest Pan dumny najbardziej w swojej policyjnej karierze?

Za osiągnięcia w służbie byłem wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Wśród wyróżnień otrzymanych przeze mnie i z których jestem wyjątkowo dumny jest nagroda w ogólnopolskim konkursie „Policjant, który mi pomógł” za działania na rzecz osobom pokrzywdzonym przemocą domową. Jako Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka zostałem wyróżniony również przez Wrocławskie Centrum Integracji – jednostkę budżetową podległą Departamentowi Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, za działanie w ramach sprawiedliwości naprawczej.

A czym interesuje się Pan poza służbą?

Oprócz spraw służbowych interesuję się historią. Jestem absolwentem Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studium Kultury i Języków Żydowskich, a także studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Brałem udział w kilku międzynarodowych programach naukowych na Uniwerstecie w Tel-Avive, w Jerozolimie czy w Nowym Jorku. Opublikowałem kilka artykułów naukowych związanych z historią, ale i też tematyką policyjną. Naukowo związany jestem z Katedrą Judaistyki, gdzie 19 marca 2024 roku odbyła się publiczna obrona mojej dysertacji doktorskiej pt. „Prawa Żydów w Królestwie Polskim 1815-1862” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marcina Wodzińskiego.

Jaką rolę w Pana życiu pełni stowarzyszenie IPA?

Aktywnie angażuje się w działalność społeczną w środowisku policyjnym w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA zarówno na Dolnym Śląsku jak i w Polsce, i na świecie. Brałem udział w kilku międzynarodowych projektach m. in. w wymianach policyjnych – Placement Programme (Irlandia), szkoleniach (IBZ Schloss Ginborn) i konferencjach (Timișoara – Rumunia). Byłem delegowany służbowo do pełnienia służby w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie wziąłem udział w Young Police Officer Programme. Dzięki IPA moje życie zawodowe  wzbogaciło się o wiele doświadczeń.

Czy inni funkcjonariusze mogą również skorzystać z oferty IPA?

Jako lider stowarzyszenia staram się również innym policjantom członkom IPA umożliwić udział w międzynarodowych projektach i rozwoju zawodowym zwłaszcza jeśli chodzi o szkolenia i możliwość nabycia nowych doświadczeń i wiedzy. Na przykład obecnie członek naszego stowarzyszenia z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przebywa  w Niderlandach na programie stażowym „Lowlands On Patrol” organizowanym przez kolegów z IPA Niderlandy. Na początku czerwca z kolei dwie nasze funkcjonariuszki z KWP we Wrocławiu udają się  do Irlandii by promować wizerunek polskiej Policji wśród tamtejszej Polonii i przy okazji poznać specyfikę służby Garda Siochána.  Pod koniec czerwca organizowane jest seminarium eksperckie polsko-niemieckie w ośrodku szkoleniowym IBZ Gimborn w Niemczech.  W tym roku seminarium poświęcone będzie dzieciom i młodzieży jako ofiarom i sprawcom przemocy. Wśród uczestników będą również funkcjonariusze z naszego garnizonu, którzy nabędą w ten sposób wiedzę ekspercką z tego zakresu od polskich i niemieckich kolegów. To tak pokrótce działania szkoleniowe naszego stowarzyszenia na pierwszą połowę roku. Nie wspominając o aktywnościach sportowych.

W jaki sposób IPA łączy się zatem ze sportem?

Jako aktywny biegacz biorę udział w zawodach sportowych. Raz do roku z grupą biegaczy policjantów z IPA z Dolnego Śląska bierzemy udział w maratonie za granicą. W tym roku wybieramy się do Florencji we Włoszech. Wyjazdy te oprócz waloru sportowego integrują nasze środowisko, a także pozwalają nawiązywać kontakty i poznawać kolegów policjantów z innych krajów.  Idea International Police Association IPA, czyli „SERVO PER AMIKECO – Służyć poprzez przyjaźń” pomaga zjednywać różne środowiska i organizacje, które chcą współpracować ze służbami mundurowymi. Przykładem takiej dobrej współpracy może być „Turniej na rzecz obrony praw człowieka” koszykówki 3 na 3. Zawody odbyły się 23 lutego 2024 roku. Ideą turnieju było to, aby boisko do koszykówki stało się miejscem spotkania i integracji przedstawicieli instytucji miejskich, służb, organizacji społecznych i grup zawodowych, którzy na co dzień zajmują się działaniem na rzecz szeroko rozumianych praw człowieka we Wrocławiu. Turniej pozwolił nam również lepiej przygotować się do IPA GAMES 2024 roku.

Czy możesz nam przybliżyć czym są IPA GAMES?

W maju 2024 roku w Rumunii w Braszowie odbędą się Igrzyska Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA Games 2024. Wezmą w nim udział policjanci członkowie IPA z 27 krajów wśród nich reprezentujące IPA Sekcja Polska policjanci z garnizonu dolnośląskiego, którzy będą reprezentować Dolny Śląsk w koszykówce 3 na 3, bieganiu, szachach i letnim biatlonie. Ponadto w 2026 roku to właśnie Wrocław będzie gospodarzem kolejnej edycji IPA GAMES 2026, więc stoi przed IPA, garnizonem dolnośląskim  i polską Policją ogromne wyzwanie organizacyjne.

SP KWP

Źródło: Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw CzłowiekaChron

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię