Odbiór inwestycji drogowej w gminie Ruja

0
216
29.12 br. w miejscowości Janowice w gminie Ruja nastąpił odbiór inwestycji pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Janowice”.
Udział w wydarzeniu wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Radny Andrzej Rokitnicki, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń oraz pracownik Wydziału Piotr Stępniak, a także Wójt Gminy Ruja Paweł Gregorczuk.

Przedmiot zamówienia obejmował naprawę odcinka nawierzchni drogi powiatowej nr 2183D w miejscowości Janowice o długości 532,5m, który był w złym stanie technicznym. Wykonano warstwę profilującą z betonu asfaltowego AC16W o średniej grubości 5 cm oraz ułożono nowy dywanik – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm. W ramach zadania wykonano także z nowej warstwy ścieralnej zjazdy o gr. 6cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0,16mm (AC 16S ) oraz umocniono pobocza mieszanką z kruszywa łamanego 0,31,5, gr.10 cm. Niweleta drogi nie uległa zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Całe zadanie realizowane zostało w śladzie istniejącej drogi.
Wykonawcą inwestycji była firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. z ceną 390 281,46 zł.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię