Rozwiązaniem są Rady Seniorów!

0
877

Wiek XX przyniósł wielkie zmiany społeczno-kulturowe, które zachwiały dotychczasową pozycją osoby starszej zarówno w rodzinie jak i społeczności. Dwupokoleniowy model rodziny: rodzice + dzieci sprawia, że młodsze pokolenia nie doświadczają starości we własnej rodzinie. Nie znają jej i nie rozumieją. Skutkuje to trudnością tworzenia polityki senioralnej opartej na zagospodarowaniu niewątpliwie ważnego społecznie potencjału wiedzy i umiejętności osób starszych, ale także zaspokojeniu potrzeb wsparcia i opieki, jakie wiążą się z wiekiem starszym.

Dzięki zaawansowanym technologiom i osiągnięciom medycyny mamy coraz dłuższą starość umożliwiającą aktywność i korzystanie z potencjału wiedzy i doświadczenia życiowego osób starszych. Paradoksalnie nie staje się ona kołem zamachowym rozwoju, a problemem społecznym. Promowana aktywność oparta na coraz powszechnym kulcie młodego zdrowego ciała nie jest rozwiązaniem dla nikogo. Prowadzi bowiem do groźnej w skutkach marginalizacji i wykluczenia osób nie pasujących do schematu. Hamuje konstruktywne – partycypacyjne myślenie o starości i budowaniu struktur w relacjach międzypokoleniowych.

Pomimo postępu jaki w ostatnich latach dokonuje się w Polsce w zakresie włączania obywateli seniorów w współdecydowanie o istotnych dla nich sprawach nadal występują duże deficyty w tym obszarze. Istnieje ciągła potrzeba upowszechniania uregulowań prawnych, aktywnych form partycypacji obywateli w życiu publicznym zarówno ich samych jak i wśród przedstawicieli administracji publicznej od, których zależy jak będą wykorzystywane te narzędzia w praktyce. Rady seniorów to grupy opiniotwórczo – doradcze, a zatem nierozerwalnie związane z partycypacją publiczną.

Temu problemowi wychodzi naprzeciw realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów wraz z samorządami gmin: Legnica, Miasta Złotoryi oraz Miasta i Gminy w Prochowicach od maja 2018 r., zadanie publiczne pod tytułem: „Przestrzeń dla Rad Seniorów”, dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 od maja br., wspiera kompetencje uczestniczących w projekcie: Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy, Rady Seniorów w Złotoryi oraz Grupy Inicjatywnej Powołania Rady Seniorów w Prochowicach.

Wsparcie obejmuje doskonalenie umiejętności konsultacyjno-doradczych oraz aktywizujących środowiska senioralne. Działania uwzględniały różne poziomy edukacyjne, formy i konfiguracje działań teoretycznych i praktycznych umożliwiających uczestnikom nabywanie nowej wiedzy, praktykowanie i wymianę doświadczeń przez obie strony procesu partycypacyjnego. Wszyscy uczestnicy odbyli warsztaty wzmacniające kompetencje, przygotowali i przeprowadzili debaty publiczne „Aktywność Seniorów – szanse i rzeczywistość lokalna” oraz zaplanowali i wykonali własne inicjatywy wraz z seniorami ze swoich środowisk , a na wspólnej konferencji w Legnicy „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów”, na którą przybyli raz z przedstawicielami władz gminnych, wymienili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami aktywności obywatelskich osób starszych. Sukces wspólnej konferencji, uzyskanie honorowego patronatu Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego i patronatu merytorycznego prof. zw. dr hab. Adama Alfreda Zycha, ich osobista obecność i jeszcze wielu innych znamienitych osób publicznych, wreszcie duża frekwencja pokazały możliwości i siłę narzędzia partycypacyji obywatelskiej jakim są aktywnie działające rady seniorów.

Projekt trwa do końca roku. Bądźcie z nami w kontakcie. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów www.szczesliwi-emeryci.org.pl, lub na www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Szczęśliwych-Emerytów

Projekt: Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów, jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Udostępnij
Poprzedni artykułJak było na wsi…
Następny artykułPOMAGAMY!

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię