Jak było na wsi…

0
1815

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu zaprasza do nadsyłania propozycji referatów na konferencję naukową pt. „Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku – ciągłość czy zmiana?”. Konferencja odbędzie się w dniach 16–17 maja 2019 roku w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu pod patronatem Sieci Ziem Zachodnich i Północnych.

Celem konferencji jest refleksja nad obrazem współczesnej wsi ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na terenach, które zostały przyłączone do Polski po II wojnie światowej. Cezurę początkową stanowi rok 1945, jako data końca wojny i początek często trudnego sąsiedztwa, zarówno wśród nowych osadników, przybyłych z różnych terenów przedwojennej Polski, jak i między osadnikami a żyjącymi tam Niemcami. Na trudną sytuację powojennych mieszkańców wsi nakładała się dodatkowo polityka nowej władzy, dążącej do upaństwowienia gospodarstw rolnych. Prowadziło to do konfliktów, które szczególnie uwidoczniły się w latach 70. XX w. Transformacja ustrojowa wsi i rolnictwa doprowadziła natomiast do drastycznego pogorszenia sytuacji rolników indywidualnych, ale też degradacji sektora uspołecznionego, co w znacznej mierze zaważyło na współczesnym krajobrazie wsi.

Organizatorzy szczególnie zainteresowani są takimi zagadnieniami jak m.in.: przemiany krajobrazu wsi, reforma rolna 1944 r. i jej skutki dla obszarów wiejskich, procesy osadnicze po 1945 r. i ich znaczenie dla rozwoju wsi, „swoi” i „obcy” na wsi po 1945 r., architektura i budownictwo wsi – przemiany po 1945 r. i stan współczesny, procesy migracyjne na wsi, materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi, czy też zmiany struktury zawodowej mieszkańców wsi.

Propozycje wystąpień (wypełnioną kartę zgłoszenia) prosimy przesyłać do 7 stycznia 2019 r. na adres: konferencja@zajezdnia.org. O przyjęciu zgłoszenia poinformujemy zainteresowanych do 8 lutego 2019 r. Czas przeznaczony na wystąpienie to 20 min. dla referatu i 10 min. dla komunikatu z badań. Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 300 zł (dla doktorantów 150 zł) i zostanie przeznaczona na wydanie publikacji. W ciągu miesiąca od zakończenia konferencji referenci będą zobowiązani do przesłania organizatorom artykułu naukowego zgodnego z tematem wystąpienia (za artykuł przyjęty do druku przysługiwać będzie wynagrodzenie autorskie).

(chz)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię