Polski Ład. Ponad 115 mln dla samorządów legnickich

0
740

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Druga edycja naboru rozpoczęła się 28 grudnia i trwała do 15 lutego 2022 roku.

31. 05 br. podczas zorganizowanej w Starostwie Powiatowym konferencji prasowej przedstawicielom władz samorządowych Powiatu Legnickiego wręczone zostały czeki inwestycyjne. Udział w spotkaniu wzięli Parlamentarzyści Samorządowcy regionu legnickiego oraz licznie zaproszeni goście.

Dzięki pozyskanym środkom w regionie legnickim zrealizowane zostaną inwestycje na łączną kwotę 115 081 980,32 zł zł. Promesy z rąk szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztofa Kubowa, Poseł na Sejm RP Ewy Szymańskiej oraz Senator RP Doroty Czudowskiej odebrali:

 • Powiat Legnicki:

– Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu, kwota: 7 717 059,57 zł,

 • gmina Miłkowice:

– Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach – Etap I, kwota: 9 292 900,00 zł,

Przebudowa drogi gminnej nr 104486D i drogi wewnętrznej w Dobrzejowie, kwota: 1 520 000,00 zł,

 • gmina Krotoszyce:

– Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce, kwota: 4 973 250,00 zł,

Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przepustu dla wód opadowych w miejscowości Tyńczyk Legnicki, kwota: 2 550 000,00 zł,

 • gmina Legnickie Pole:

– Budowa nowego pola campingowego w Legnickim Polu, kwota: 4 940 000,00 zł,

Budowa bazy turystyczno-kulturalnej opartej o bitwę pod Legnicą z 1241 r., kwota: 4 940 000,00 zł,

 • gmina Ruja:

– Budowa sieci kanalizacyjnej i tranzytu w miejscowości Wągrodno, kwota: 5 700 000,00 zł,

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ruja, kwota: 4 655 000,00 zł,

 • gmina Chojnów:

– Modernizacja – remont dróg gminnych w miejscowościach: Okmiany, Stary łom, Goliszów, Kolonia Kołłątaja – Biała (Kolonia), Niedżwiedzice, Rokitki, kwota: 4 702 500,00 zł,

 • gmina Prochowice:

– Budowa Centrum Sportu i Kultury w Kwiatkowicach, kwota: 4 993 086,00 zł,

– Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – etap I, kwota: 5 020 558,00 zł,

Przebudowa drogi gminnej nr 104547D wraz z budową chodników i miejsc postojowych w rejonie budynków mieszkalnych przy ul. Pocztowej 13 do 21 w Prochowicach, kwota: 906 356,00 zł,

 • Gmina Miejska Chojnów:

– Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II, kwota: 10 400 000,00 zł

 • gmina Kunice:

– Budowa zbiornika wody i kontenerowej pompowni wody dla miejscowości Grzybiany i Ziemnice w Gminie Kunice, kwota: 2 850 000,00 zł,

 • Związek Komunalny „Wodociągi Lisowice”:

Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice legnickie gm. Kunice, kwota: 948 370,75 zł

Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach, kwota: 3 972 900,00 zl,

 • Gmina Legnica otrzymała czek inwestycyjny na realizację inwestycji na łączną kwotę 35 000 000,00 zł.

Uzyskane wsparcie to efekt współpracy osób zaangażowanych w dobro regionu i ogromna szansa na rozwój powiatu legnickiego.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię