Jawor i Legnickie Pole wyróżnione

0
806

Zakończył się proces wyboru gmin, z którymi Narodowy Instytut Dziedzictwa podejmie współpracę w ramach pilotażowego programu wsparcia „Wzorcowa rewitalizacja”. Z województwa dolnośląskiego do współpracy zostały wybrane miasto Jawor oraz gmina Legnickie Pole.

Narodowy Instytut Dziedzictwa będzie realizował projekt w ramach Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami realizując program wsparcia eksperckiego dla gmin tworzących lub aktualizujących gminne programy rewitalizacji.

Gmina Jawor została wybrana jako Partner realizujący Program wsparcia eksperckiego poprzez wspólne przeprowadzenie procesu identyfikacji dziedzictwa, szacowanie jego wartości i wskazania właściwych sposobów jego ujęcia, ochrony i zagospodarowania w procesach rewitalizacyjnych. Miasto dostało wsparcie, bowiem skrupulatnie realizuje ustawowe zadania w zakresie ochrony i opieki nad zbytkami.

Obecnie, prowadzona jest rewitalizacja na podstawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2016-2023”, która obejmuje centralną część miasta – historyczny Rynek oraz Kościół Pokoju wraz z najbliższym otoczeniem.

Udzielone Gminie wsparcie eksperckie przez NID w ramach Programu, służyć będzie wypracowywaniu modelowych rozwiązań dla działań związanych z ochroną i wykorzystywaniem dziedzictwa kulturowego na terenie całego miasta w procesie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jawora na lata 2023 -2030.

(umj)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię