SŁUŻBY RATUNKOWE i SZTABY ZARZĄDZANIA…

0
2153

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:
„Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego” pod patronatem Gazety Piastowskiej.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.
Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:
„Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”
30 stycznia w Warszawie
Wstęp wolny, wymagana rejestracja.

Podczas konferencji głos zabiorą:

insp. Grzegorz Baczyński – Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP

Iwona Michniewicz – doktor nauk o kulturze fizycznej, założycielka i pierwsza Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej

Leszek Marzec – ratownik medyczny, strażak, Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

Krzysztof Gralik – Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe Otwock

mgr Adam Gorgol – ratownik medyczny, wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie

dr Michał Piekarski – adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Proponowane zagadnienia tematyczne:

Systemy łączności

Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory).
Bezpieczeństwo – publiczne, transportu, obiektów, danych
Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
Współpraca ze środkami masowego przekazu
Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
Aspekty prawne
Do udziału w konferencji zapraszamy:
– przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Organizator zapewnia uczestnikom: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.
Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
SALA A, PIĘTRO 1

Kontakt z organizatorem:
Katarzyna Medvedieva
tel: +48 531 375 811
e-mail: katarzyna.medvedieva@pirbinstytut.pl

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię