XLVII sesja Rady Powiatu Legnickiego

0
639

26 stycznia br., odbyła się sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w posiedzeniu wzięło 13 Radnych, a obrady dostępne były on-line na platformie eSesja.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę Sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r. Radni zapoznali się również ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Statutowych Rady Powiatu Legnickiego za rok 2022 oraz Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2022.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały m.in.:

– w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2023 przez Powiat Legnicki,

– w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego zadania publicznego oraz udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,

– w sprawie przyznania rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

– w sprawie przyznania Gminie Miejskiej Chojnów dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

– w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu legnickiego do klastra energii.

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń podziękował Radnym za udział w sesji i sprawny jej przebieg.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię