Rusza inwestycja drogowa w powiecie legnickim

0
714

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg to cel zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej 2184D”.


8 lutego br. Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń podpisali umowę z firmą Berger Bau Polska sp. z o.o. z Wrocławia na realizację tej inwestycji. Udział w wydarzeniu wzięli: Senator RP Dorota Czudowska, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Radny Jan Łukasz, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka oraz Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń.
Inwestycja obejmuje  przebudowę i rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 2179D od miejscowości Szczedrzykowice do miejscowości Dąbie wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej nr 2184D. Zakres robót na odcinku drogi nr 2179D obejmuje: budowę nowej konstrukcji, budowę zatok autobusowych, chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego przebudowę i budowę przepustów oraz budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót na odcinku drogi nr 2184D obejmuje: budowę ciągu pieszo – rowerowego w poszerzonym pasie drogi oraz budowa pasa technologicznego na obu odcinkach.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 5 132 437,92 zł. Udział własny powiatu wyniesie 7% wartości robót budowlanych.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię