Hackathon

0
1656

Od 9 do 10 listopada 2018 r. w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie zostanie zorganizowany Hackathon SDG trwający nieprzerwanie przez 27 godzin.

Głównym celem jaki stawiają przed sobą organizatorzy Hackathonu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju (SDGs), promocja zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz zachęcenie młodych użytkowników do zdobywania wiedzy i korzystania z danych statystycznych.

Do udziału w Hackathonie zostaną zaproszone zespoły 2-4 osobowe składające się z osób, które ukończyły 18 lat i które mają pomysł jak w sposób interesujący zbudować narrację wokół celów zrównoważonego rozwoju. GUS przewiduje uczestnictwo maksymalnie 60 osób.

Rejestracja internetowa zgłoszeń zakończy się 6 listopada 2018 r. Istnieje również możliwość zarejestrowania się na miejscu w dniu rozpoczęcia Hackathonu.

Na stronie internetowej Hackathonu będzie udostępniony formularz elektroniczny do rejestracji internetowej, za pomocą którego kapitanowie zgłoszą swoje zespoły do konkursu.

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zainteresowani powinni zapoznać się z regulaminem Hackathonu oraz z załącznikami. O zakwalifikowaniu do udziału w Hackathonie organizatorzy powiadomią za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem Hackathonu.

Udział w Hackathonie jest bezpłatny. Zespoły będą pracować na własnym sprzęcie i oprogramowaniu. Organizator ze swojej strony zapewnia miejsce do pracy, dostęp do Internetu, catering oraz strefę wypoczynku.

Zadaniem postawionym przed zespołami jest stworzenie prototypu interaktywnej aplikacji webowej adresowanej do młodzieży, promującej ideę zrównoważonego rozwoju i wykorzystującej dane statystyczne dotyczące co najmniej jednego wskaźnika pochodzącego z bazy danych ONZ dedykowanej wskaźnikom zrównoważonego rozwoju. Dopuszcza się możliwość korzystania z innych źródeł danych związanych z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, udostępnianych przez inne instytucje publiczne. Prezentowane dane muszą dotyczy Polski. Dla celów porównawczych dopuszcza się możliwość przedstawienia danych dla innych krajów oraz regionów świata.

GUS spodziewa się otrzymać aplikację obsługiwaną intuicyjnie, z atrakcyjną grafiką, rozwijającą zainteresowania statystyczne i kompetencje cyfrowe młodzieży.

W czasie trwania Hackathonu obecni będą mentorzy i pracownicy statystyki publicznej. Ich zadaniem będzie służenie uczestnikom wsparciem merytorycznym.

Efekty prac zespołów oceni jury, w skład którego wejdą eksperci z dziedziny informatyki, statystyki publicznej. Jury przyzna nagrodę główną w wysokości 15 tys. zł, nagrodę za II miejsce w wysokości 10 tys. zł. oraz nagrodę za III miejsce w wysokości 5 tys. zł.

Zwycięski prototyp interaktywnej aplikacji webowej będzie promowany i udostępniany bezpłatnie przez GUS.

Szczegółowe informacje dotyczące Hackathonu, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej kodujsdg.stat.gov.pl

Opr. Krzysztof Rządkowski

Fot. Arch. (KRZ)

Udostępnij
Poprzedni artykułNASI Z SUKCESAMI
Następny artykułPORTER W WITELONIE

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię