AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET

0
2306

Bezrobotne kobiety z powiatów: legnickiego, polkowickiego, wołowskiego, strzelińskiego, kamiennogórskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, złotoryjskiego i wałbrzyskiego mogą się ubiegać o bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej realizuje projekt pn. „Akademia przedsiębiorczości kobiet”. Jego uczestniczki, poza wsparciem szkoleniowo – doradczym i biznesowym, mogą otrzymać również dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 24 000 zł oraz finansowe wsparcie pomostowe od 6 do 12 miesięcy w kwocie 1350 zł brutto na miesiąc.

Jest bardzo wiele osób, które mają potencjał, pomysł, ale brakuje im wiary w siebie, wiedzy czy po prostu pieniędzy, i tu nasza rola. Zakładamy, że efektem udzielonego wsparcia będzie rozwój przedsiębiorczości wśród 80 dolnośląskich kobiet – mówi Elżbieta Misiak, wiceprezes DAWG

W ramach projektu „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET” Uczestniczki otrzymują następujące rodzaje wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo – doradcze dla kobiet zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą; 

  • biznesowe wsparcie doradcze; 

  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 24 000 zł

  • pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze po otrzymaniu dotacji; 

  • finansowe wsparcie pomostowe od 6 do 12 miesięcy w kwocie – 1 350 zł brutto na miesiąc.

Otrzymaną dotację można przeznaczyć na:

  • zakup środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów); 

  • zakup oraz pozyskanie wartości materialnych i prawnych; 

  • zakupem środków obrotowych; 

  • koszt prac remontowych i budowlanych.

Projekt „Akademia przedsiębiorczości kobiet” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 3 916 837,44 zł.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje o projekcie: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław

(dawg)

Udostępnij
Poprzedni artykułNA PODIUM
Następny artykułZIÓŁKO W JAWORZE

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię