MOGIŁĘ PRADZIADA…

0
1893

Kolejna edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” organizowanej przez Fundację Studio Wschód we Wrocławiu, przed nami.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” przystępuje po raz drugi do tej wspaniałej i pożytecznej akcji, bowiem na Ukrainie jest wiele zapomnianych i zaniedbanych cmentarzy, na których pochowani są nasi Rodacy.

W bieżącym roku wyjazd na Ukrainę odbędzie się w dniach od 3 do 13 lipca. Podobnie jak poprzednio, grupa wolontariuszy z naszej Uczelni wyjedzie do Snitkowa, gdzie czeka na nich nie tylko ciężka praca związana z porządkowaniem cmentarza, ale także spotkania z dziećmi i rodzinami polskiego pochodzenia, zwiedzanie ciekawych miejsc i zabytków. Istnieje możliwość wyjazdu do innych miejscowości (np. do Drohobycza), jeśli liczba osób chętnych do wyjazdu będzie większa.

Organizatorzy akcji zachęcają zatem wszystkich, którzy chcieliby w swoim wolnym czasie poświęcić się pracy przy grobach przodków i zdobyć kolejne, ciekawe doświadczenie, do zgłaszania swojego uczestnictwa w wyjeździe oraz włączenia się w zbiórkę darów na rzecz Kresowiaków.

Koszty przejazdu, wyżywienia i noclegów pokrywane są przez organizatorów akcji: Fundację Studio Wschód wspieraną m.in. przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: beata.skwarek@pwsz-legnica.eu do 7 maja 2018 roku.

O czym powinien wiedzieć uczestnik akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

1. Powinien posiadać ważny paszport, który jest wymagany przy przekraczaniu granicy.
Jeśli zdecydujesz się na wyjazd, musisz już teraz wystąpić o wydanie paszportu (Delegatura
w Legnicy: Adres: ul. F. Skarbka 3, 59-220 Legnica; Informacja paszportowa: 0801 43 00 86 fax 76 856 02 02; Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00-16.00,

środa: 8.00-18.00;

https://duw.pl/pl/urzad/delegatury-urzedu/delegatury/509,dok.html)

2. Przed zgłoszeniem kandydatury do wyjazdu powinien przemyśleć swoją decyzję.
Zanim ostatecznie zdecydujesz się na wyjazd, przeczytaj nasze relacje z pobytu na Ukrainie, które znajdują się w Kwadransie Akademickim Biuletynie PWSZ im. Witelona w Legnicy Rok XVI nr 9 (168), wrzesień 2017 (s. 21-29) oraz nr 11 (170), listopad 2017 (s.16-17), aby dowiedzieć się, co robiliśmy podczas wyjazdów w ubiegłym roku.
Przemyślana decyzja oznacza, że nie zrezygnujesz z wyjazdu w ostatniej chwili.
W podanym terminie, tj.  do 7.05.2018 r., zgłoszona osoba może się jeszcze wycofać, natomiast po zamknięciu naboru należy wskazać na swoje miejsce innego wolontariusza (z uwagi na przekazanie listy uczestników do głównego organizatora wyjazdu).

3. Przesłać zgłoszenie drogą e-mail na adres beata.skwarek@pwsz-legnica.eu zawierające następujące dane:

  1. Tytuł zgłoszenia: Zgłoszenie do uczestnictwa w IX akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

  2. Dane personalne: Imię (lub imiona – zgodnie z wpisem w paszporcie) i nazwisko

  3. Wydział, kierunek i rok studiów:

  4. Adres zamieszkania;

  5. Numer telefonu do kontaktu:

  6. Data i miejsce urodzenia:

  7. PESEL:

  8. Deklaracja: Wyrażam zgodę na wyjazd jako wolontariusz w dniach od 3 do 13 lipca 2018 roku w ramach IX akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jestem świadoma/my obowiązków związanych z pracą na cmentarzu i warunków zastanych na miejscu pobytu.

4. Mieć świadomość, że praca przy porządkowaniu cmentarza nie należy do najłatwiejszych; warunki w jakich będziemy mieszkać mogą być różne: mogą to być domki u kilku rodzin, lub pokoje kilkuosobowe w budynku, w którym prysznic znajduje się na zewnątrz; warunki atmosferyczne mogą sprzyjać bądź utrudniać prace.

5. Przestrzegać zasad etycznych niezbędnych do dbania o dobre imię i godne reprezentowanie Uczelni poza jej murami.

6. Uczestniczyć w zebraniu, o którym zostaniesz poinformowana/y drogą e-mail lub telefonicznie.

7. Zaopatrzyć się w środki medyczne oraz sprzęt ułatwiający prace na cmentarzu (informacje na ten temat omawiane będą podczas spotkania).

8. Zaangażować się w pieniężną zbiórkę koleżeńską prowadzoną do 7 maja 2018 r. oraz zbiórkę darów na rzecz Kresowiaków, która prowadzona będzie w terminie od 7 maja do 19 czerwca 2018 roku.

Prowadzona każdego roku zbiórka do oznakowanych puszek ma na celu zasilenie konta Fundacji Studio Wschód. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczane są dla uczestników wyjazdu w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” m.in. na opłaty za przejazd, noclegi i wyżywienie.

Zainteresowanych odsyłamy do strony http://www.studiowschod.pl/, gdzie można znaleźć wykaz placówek i wpłaconych kwot w ubiegłych latach oraz ciekawe relacje i zdjęcia
z wyjazdów

W imieniu organizatorów dr Beata Skwarek

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię