RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O REKOMENDACJE DO STYPENDIÓW

0
628

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O REKOMENDACJE DO STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2022/2023.


Maturzysto, staraj się o stypendium pomostowe na studia! Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków o rekomendacje do Programu Stypendiów Pomostowych.
Tegoroczni maturzyści mogą uzyskać stypendia w wysokości 7000 zł na I rok
studiów. Wnioski można składać do 5 sierpnia 2022. Abiturienci z Dolnego Śląska, zaraz po odebraniu świadectwa maturalnego, mogą starać się o stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów. Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w małych dolnośląskich miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, które w tym roku zdały maturę.
Wnioski oraz regulamin konkursu można pobrać na stronie internetowej
https://www.fem.org.pl/stypendia-pomostowe FEM, jako dolnośląski partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, wspiera młodzież z małych miejscowości Dolnego Śląska w uzyskaniu tych stypendiów.
Tylko posiadając rekomendację FEM maturzyści mogą wystąpić z wnioskiem o Stypendium Pomostowe do FEP. FEM jest jedyną dolnośląską organizacją wystawiającą takie rekomendacje.
Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku o rekomendację
(z wymaganymi załącznikami) do FEM do 5 sierpnia 2022, a po potwierdzeniu jej
uzyskania – złożenie wniosku on-line do ogólnopolskiego organizatora FEP na stronie
https://www.stypendia-pomostowe.pl/
Przy udzielaniu rekomendacji będą brane pod uwagę wyniki matury oraz sytuacja
materialna kandydata. Aplikować mogą jedynie tegoroczni abiturienci już przyjęci
na dzienne studia wyższe na państwową uczelnię (za wyjątkiem uczelni służb
mundurowych).
Stypendium pomostowe na I rok studiów wyniesie 7000 zł i będzie wypłacane
w miesięcznych ratach. FEM finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji
ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „zDolny
Śląsk”. 75% stypendiów pomostowych finansowane jest przez ogólnopolskiego
organizatora FEP ze środków od jej sponsorów, w tym: Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, Narodowego Bank Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji BNP
Paribas.
Informacje o konkursie dostępne są również na Facebooku FEM:
https://www.facebook.com/fundacja.edukacji.miedzynarodowej/

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię