KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

0
2222

 

W dniach 4-6.10.2017, pod patronatem Gazety Piastowskiej, w Bielsku Białej odbędzie się Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego.

Konferencja skierowana jest do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej, podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, odpowiedni poziom bezpieczeństwa, porządek publiczny i obronę cywilną.

Organizatorzy zapraszają pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej i ochrony informacji niejawnych, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników fizycznej i technicznej ochrony obiektów, dyrektorów, kierowników wydziałów i pracowników spraw obronnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, odpowiedzialnych za pisanie planów ochrony oraz inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej.

W czasie Konferencji poruszony będzie temat powstania Europejskiego Funduszu Obronnego i jak polskie firmy mogą na tym zarobić.

DANE KONTAKTOWE

kbn.ksoin.pl

tel: +48 32 206 46 00

fax: +48 32 206 46 01

e-mail: biuro@ksoin.pl

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię