CO Z URLOPEM?

0
2006

Pytanie do prawnika: Od dnia 1 czerwca do dnia 20 czerwca przebywałem na urlopie wypoczynkowym W drugim tygodniu urlopu zachorowałem i otrzymałem zwolnienie lekarskie na 10 dni tj. od 13 czerwca do dnia 23 czerwca . Czy w tej sytuacji mój urlop wypoczynkowy ulega wydłużeniu o czas zwolnienia lekarskiego?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, część urlopu niewykorzystanego z powodu

czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, pracodawca jest obowiązany udzielić

w terminie późniejszym. Niezdolność do pracy wyłącza bowiem możliwość pełnego

wykorzystania urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem. To, że pracodawca jest obowiązany

udzielić urlopu w terminie późniejszym nie oznacza jednak , iż automatycznie pracownik ma

prawo wykorzystania pozostałej części urlopu w okresie bezpośrednio następującym po

chorobie. Konieczne jest złożenie przez pracownika stosownego wniosku ze wskazaniem

terminu, w którym chciałby wykorzystać dni urlopu, zaakceptowanego następnie przez

pracodawcę. Samowolne przedłużenie terminu urlopu o dni niewykorzystane z powodu

choroby może spowodować decyzję pracodawcy o rozwiązania umowy o pracę bez

wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia  podstawowych

obowiązków pracowniczych. Choroba musi być potwierdzona zwolnieniem lekarskim, w

związku z czym pracownik, który nie przedstawi pracodawcy zaświadczenia ZUS ZLA, nie

będzie miał możliwości skorzystania z możliwości przerwania urlopu wypoczynkowego z

powodu niezdolności do pracy. Ponadto, jeśli niezdolność do pracy obejmuje dni, które są

dla pracownika dniami wolnymi od pracy, to dni te nie są traktowane jako okres urlopu

niewykorzystanego podlegającego przesunięciu.

W Pana sytuacji urlop został przerwany w dniu 13 czerwca . Zatem pozostanie Panu do

wykorzystania w terminie późniejszym, uzgodnionym z pracodawcą.

Adwokat Zbigniew Król

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię