ŚWIAT WARTOŚCI – konkurs plastyczny

0
2452

KONKURS PLASTYCZNY I WYSTAWA POD PATRONATEM  SEKRETARZA STANU W MEN MARZENY MACHAŁEK, RZECZNIKA PRAW DZIECKA, MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

ŚWIAT WARTOŚCI OCZAMI DZIECKA I OSOBY DOROSŁEJ”.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie od serca „Faustynka”.  Patronat Sekretarz Stanu MEN Marzena Machałek, Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Konkurs trwa do 10.10.2019 r. Rozstrzygnięcie odbędzie się dnia 16.10. 2019 r.

Temat prac konkursowych brzmi: „Świat wartości oczami dziecka i osoby dorosłej”

Podtematy: dobro, wiara, rodzina.

W konkursie mogą brać udział dzieci od 5 lat do 12 lat; dorośli

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie max A3, technika dowolna. Przyjmujemy prace płaskie.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 7 prac.

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa

i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy.

7. Prace należy nadesłać do 10 października na adres:

Stowarzyszenie od serca „Faustynka” ul. Witkiewicza 17, 59 – 220 Legnica, 78-194-26-23.

Wyniki konkursu i nagrody: 1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej stowarzyszenia – fecebook Stowarzyszenie od serca „Faustynka”

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

7.Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w związku z rozstrzygnięciem konkursu i opublikowaniem wyników- zgodnie z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r.- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także art. 6 ust. 1 RODO w związku z art. 23. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.


Uwagi:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej stowarzyszenia.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Dyplomy i nagrody zostaną odebrane osobiście przez uczestników w dniu wernisażu

i rozstrzygnięcia konkursu. Nie ma możliwości wysyłki pocztowej.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

(faustynka)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię