XLI sesja Rady Powiatu Legnickiego

0
346

16.09 br. w odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w posiedzeniu wzięło 15 radnych, a przebieg obrad dostępny był on-line na platformie eSesja.

Posiedzenie rozpoczęły wyjątkowe wydarzenia. Radny Andrzej Rokitnicki uhonorowany został Medalem Honorowym Bolesława Chomicza nadawanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Odznaczenie, które wręczył Prezes Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej Zbigniew Biłyk przyznawane jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas sesji w związku z 76 rocznicą powstania OSP w Raczkowej oraz przekazaniem Jednostce nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, Prezes OSP w Raczkowej Tadeusz Wierzbicki na podstawie uchwały Zarządu Głównego OSP w Raczkowej uhonorował nadbryg. Adama Koniecznego Oficerską Szablą Pamiątkową.

Okres pandemii był okresem, który wstrzymał i ograniczył kontakty oraz spotkania. Życie toczyło się jednak swoim torem. Nadszedł również czas, by podziękować osobie, która przeszła na zasłużoną emeryturę – Panu Tadeuszowi Rasale – Skarbnikowi Powiatu. Starosta Legnicki Adam Babuśka w imieniu Zarządu Powiatu Legnickiego oraz Radnych złożył serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, ogromne zaangażowanie i wysiłek. Podkreślił, że Skarbnik Powiatu zawsze dbał o dobrą kondycję finansową powiatu, aktywnie współpracował z radnymi, pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu. Pan Tadeusz Rasała otrzymał podziękowania i pamiątkowy grawerton oraz Miedzioryt Warmątowice Sienkiewiczowskie.

W dalszej części posiedzenia przyjęto sprawozdania: z realizacji zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie powiatu legnickiego w roku 2021; sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego z realizacji planu kontroli za I półrocze 2022 r.

Podczas sesji Radni podjęli uchwały m.in.:

uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Legnicki,

– uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego,

– uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok oraz uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.

Do porządku obrad wprowadzono trzy dodatkowe projekty uchwał, które omówił Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń. Dotyczyły one przekazania zadań publicznych dla trzech samorządów: Chojnowa, Prochowic i Miłkowic.

Sesja przebiegła sprawnie, bez jakichkolwiek problemów technicznych.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię