Powiat z nową wizją rozwoju

0
242

Z Adamem Babuśka, Starostą Legnickim, o pracach nad strategią powiatu, rozmawia Marek Szpyra.

Po co powiatowi strategia? Czy są powiaty w Polsce, które mają je opracowane?

– Tak, jest to dość powszechna praktyka. Strategia rozwoju jest bowiem kluczowym dokumentem ułatwiającym proces zarządzania. Wyznacza priorytetowe obszary i najważniejsze zadania ujęte w ramy harmonogramu. Strategia to podstawowy dokument dla Powiatu. Ostatnia Strategia obowiązywała do 2018 roku. Dlatego, mimo, że jako Powiat nie mamy obowiązku prawnego posiadania takiego dokumentu uznaliśmy, że nakreślenie spójnej i realnej wizji rozwoju usprawni nasze działania. Przeprowadzenie analizy pozwoli nam również dokładnie określić priorytety. Chcemy nakreślić wizje, jak byśmy sobie życzyli i jak byśmy chcieli by Nasz powiat wyglądał w następnej dekadzie.

Do opracowania zaproszeni zostali również mieszkańcy Powiatu, skąd taki pomysł?

– Dobra Strategia to taka, która jest realizowana. Dobrze przygotowany dokument strategiczny to nie tylko zbiór życzeń, ale przede wszystkim konkretne rozwiązania. Dlatego etap planowania strategicznego musi być prawidłowo przeprowadzony przy współudziale różnych grup i społeczności lokalnej. Takie podejście pozwoli zminimalizować problemy na etapie wdrażania strategii. By Strategia miał sens, by móc zaplanować rozsądne i adekwatne do potrzeb cele, nakreślić realną wizję i misję – konieczna jest partycypacja i udział społeczeństwa.

O co zostali zapytani mieszkańcy Powiatu Legnickiego?

– W ankiecie, do której zaprosiliśmy wszystkich Mieszkańców naszego powiatu pytaliśmy o sprawy, a raczej o opinie na temat podstawowych zadań powiatu. Nie zabrakło więc pytań o poczucie bezpieczeństwa, stan środowiska naturalnego, szkolnictwo, sferę społeczna i oczywiście o infrastrukturę, tę drogową również. Poza pytaniami zamkniętymi w naszej ankiecie znalazły się również pytania z prośba o wskazanie słabych i mocnych stron, czy o szanse i zagrożenia.

– Ankieta przeprowadzona była przez Internet, czy taka forma komunikacji okazała się skuteczna?

– Taka forma okazała się bardzo atrakcyjna. Przez niecałe dwa tygodnie uzyskaliśmy prawie pięćset odpowiedzi. To dużo cennych informacji i sugestii, za które dziękuję. Będą one istotne przy analizie i formułowaniu nowych celów.

– O czym, między innymi, pisali mieszkańcy w pytaniach otwartych?

– Odpowiedzi były bardzo różne. Nie było jednak niespodzianki jeśli chodzi o najczęściej poruszany temat. Były to oczywiście drogi i ich niezadowalający stan, brak chodników, ścieżek rowerowych. Pojawiło się również wiele sugestii i informacji o słabo wykorzystywanym potencjale turystycznym. Dość dobrze natomiast mieszkańcy ocenili rynek pracy i atrakcyjność inwestycyjną terenu.

– Czy starostwo w ramach pracy nad Strategią prowadzi (bądź zamierza) także konsultacje z poszczególnymi Urzędami Gmin?

– Oczywiście. Nie wyobrażam sobie innej możliwości. Konsultacje z władzami samorządowymi poszczególnych gmin z terenu powiatu legnickiego są niezbędnym elementem, by można było mówić o prawidłowo przygotowanej Strategii i właściwie wyznaczonych celach.

– Kiedy możemy liczyć na wejście w życie pierwszych ustaleń wynikających z dokumentu nad którym pracuje Starostwo?

– Rok 2020 będzie rokiem, w którym zacznie obowiązywać nowa Strategia Powiatu Legnickiego, w której będą również zapisane cele właśnie na rok 2020. Pierwszych efektów możemy się więc spodziewać już w przyszłym roku. Niemniej jednak każdego roku, realizując cele i założenia Strategii będziemy konsekwentnie zbliżać się do urealnienia wizji Powiatu Legnickiego, takiego, jak go widzą jego mieszkańcy.

Skorzystam z okazji, że rozmawiamy  przed  świętami. Składam Czytelnikom Gazety Piastowskiej, Mieszkańcom Powiatu Legnickiego życzenia aby Święta Bożego Narodzenia były pięknym, niezapomnianym czasem, spędzonym  w gronie rodzinnym oraz  Nowego Roku 2020 wolnego od  trosk, pogodnego oraz  realizacji planów osobistych i zawodowych.

– Dziękuję za życzenia i rozmowę.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię