Zielona Akcja działa

0
652

Legnicka Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja zaprasza liderów, działaczy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, chcących podjąć lokalne działania na rzecz ochrony klimatu do kontaktu z Fundacją.

Jeśli macie pomysł na inicjatywę lokalną i grupę osób chętnych do zaangażowania się w działanie, chcecie uświadomić szerzej problem skutków zmian klimatu i mobilizować społeczność do podjęcia aktywności w tym obszarze, macie doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej i współpracy z samorządem to Zielona Akcja zaprasza do udziału w projekcie „Sieć wsparcia społecznych inicjatyw dla klimatu”! Na stronie internetowej Fundacji (zielonaakcja.pl) do pobrania: zaproszenie i aplikacja zgłoszeniowa

Zielona Akcja w tym roku ruszyła już z projektem p.n „WIKT – wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym” dofinansowanym w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W projekcie biorą udział między innymi Gminy: Bolków, Wojcieszów, Paszowice, Męcinka, Świerzawa, Gmina Miejska Bolesławiec. Na terenie wymienionych wyżej Gmin zostaną zrealizowane następujące działania: debaty pn.: „Jak łagodzić skutki zmian klimatu poprzez działania lokalne”, ankietyzacja, która ma na celu poznanie stanu świadomości mieszkańców na temat znaczenia zielonej i niebieskiej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu, działania w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury (założenie rabat ziołowych, łąk kwietnych, nasadzenia drzew i krzewów, zagospodarowanie wody deszczowej)

(sz)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię