XLVI sesja Rady Powiatu Legnickiego

0
571

Okres przedświąteczny to czas refleksji i oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, pełen pokoju i radości.

Przy blasku Betlejemskiego Światełka Pokoju przyniesionego podczas sesji przez harcerzy, 22 grudnia br. odbyła się XLVI sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Wyjątkowy klimat i nastrój świąt wypełnił salę obrad. Udział w posiedzeniu wzięło 16 Radnych. Gośćmi posiedzenia byli również Dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu.

Posiedzenie rozpoczęło się przyjęciem protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Legnickiego oraz przedstawieniem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 30 listopada 2022 r., które zaprezentował Starosta Legnicki Adam Babuśka.   

W dalszej części posiedzenia Skarbnik Powiatu Marta Płosińska-Soboń przedstawiła założenia budżetu na 2023 rok.  Uchwała budżetowa stanowi podstawę polityki finansowej i jest podstawowym dokumentem w zakresie finansów powiatu. Za przygotowanie projektu uchwały budżetowej odpowiedzialny jest zarząd powiatu, natomiast organem prawodawczym jest rada powiatu. Następnie Radni przystąpili do głosowania, podejmując bez głosu sprzeciwu uchwałę budżetu Powiatu Legnickiego na 2023 rok.

W dalszej części posiedzenia podjęto uchwały m.in.: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego, w sprawie planu pracy Rady Powiatu Legnickiego na 2023 rok, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Starosta Legnicki Adam Babuśka w imieniu Zarządu Powiatu Legnickiego przekazał wszystkim Radnym oraz mieszkańcom naszego regionu świąteczne życzenia. Wspaniałych i rodzinnych świąt życzył wszystkim również Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń.   

Magiczny i świąteczny klimat pozostaje w naszych  sercach, niosąc wszystkim pomyślność, nadzieję i same piękne chwile na zbliżający się 2023 rok.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię