XLV sesja Rady Powiatu Legnickiego

0
624

24.11 br., odbyła się sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w posiedzeniu wzięło 15 Radnych, a obrady dostępne były on-line na platformie eSesja.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę Sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 września do 30 października 2022 r. Radni zapoznali się z Informacją o realizacji zadań oświatowych powiatu legnickiego za rok szkolny 2021/2022 oraz Informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2021. W dalszej części posiedzenia zatwierdzono plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego na rok 2023.

Podczas posiedzenia podjęto m.in. uchwały:

– w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Legnickiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022- 2025 za lata 2020-2021,

– w sprawie stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie,

– w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,

– w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego,

– w sprawie skargi na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu,

– w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Sesja przebiegła sprawnie i bezproblemowo.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię