W powiecie legnickim zrealizowano kolejną inwestycję drogową

0
497

10.08 br. w miejscowości Wilczyce w gminie Krotoszyce nastąpił odbiór końcowy zadania pn.: „ Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce”.

Udział w wydarzeniu wzięli: Poseł Na Sejm RP Ewa Szymańska, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Radni: Anna Rozmus-Cieślik, Paweł Grabek, Jan Łukasz, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos, Skarbnik Powiatu Marta Płosińska-Soboń, Dyrektor Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Jolanta Korfanty, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń, a także Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak oraz przedstawiciele władz samorządowych Gminy Krotoszyce.

W ramach zadania inwestycyjnego w Wilczycach wybudowano chodnik o długości ok. 441,05m i szerokości 2,0m wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2204D na długości ok. 504,18m o szerokości 5,50-6,50m i nawierzchni z betonu asfaltowego. Przedsięwzięcie objęło budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przepustu i odcinkami rowu przydrożnego. Podwyższono ściany zbiornika od strony chodnika drogi wraz z wymianą ogrodzenia wokół niego. Na długości chodnika przewidziano budowę zjazdów i dojść do posesji oraz budowę zatoki postojowej. Usunięto kolizje z sieciami: elektroenergetyczną i teletechniczną.
W obrębie skrzyżowania drogi 2204D z drogą 2203D prowadzącą do Dunina, wykonano remont wlotu drogi nr 2203D. Przeprowadzono regulacje sieci wodociągowej i sanitarnej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 108 200 zł. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych kwotą 3 861 892 zł. Różnicę pokryły z własnych środków Gmina Krotoszyce i Powiat Legnicki.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię