UMOWA Z UNIWERSYTETM PEDAGOGICZNYM W DROHOBYCZU

0
1487

Na zaproszenie władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy gościli w naszej uczelni przedstawiciele Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu.

Delegacji przewodniczyła prof. dr hab. Nadiya Skotna Rektor Uniwersytetu, a w jej skład wchodzili dr hab. Jurij Wowk prorektor ds. współpracy międzynarodowej i prof. dr hab. Svitlana Shchudlo naczelnik Wydziału Prawa, Socjologii i Nauk Politycznych. Wizyta trwała dwa dni – 25 i 26 stycznia br. i zakończyła się podpisaniem umowy o współpracy między Uczelniami.

Umowa o współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy i Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, jest kontynuacją działań obu Uczelni realizowanych w latach 2000-2002 w zakresie edukacji, sfery naukowo-badawczej, kulturowej i społecznej, będących przedmiotem zainteresowania obu stron.

Podpisane porozumienie ma na celu rozwój partnerstwa pomiędzy obiema Uczelniami we wszystkich obszarach kształcenia, wymianę pracowników i studentów oraz realizację projektów.

Partnerstwo uwzględnia następujące obszary aktywności: wymianę nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów i  słuchaczy; organizację konferencji, seminariów, warsztatów oraz innych form doskonalenia zawodowego; wymianę informacji naukowych, publikacji i innych materiałów oraz realizację wspólnych programów i projektów edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

Szczegóły współpracy w zakresie wymienionym powyżej szczegółowo określać będą odrębne umowy, zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami i możliwościami finansowymi.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron. Pod dokumentem podpisali się Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu prof. dr hab. Nadiya Skotna i Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr hab. inż Ryszard K. Pisarski.

(pwsz)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię