Tak dla zieleni cmentarzy…

0
288

… i miejsc pamięci – to projekt, który realizuje Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja.

Cmentarze wiejskie to niezwykle cenny element krajobrazu kulturowego i przyrodniczego Dolnego Śląska. W ostatnich latach podlegający szczególnej presji dotyczącej zmian klimatu i suszy, nadmiernej wycinki czy pielęgnacji nie uwzględniającej wartości przyrodniczych i siedliskowych starych drzew.

Projekt ma zwrócić uwagę na to jak wspólnie, angażując mieszkańców, organizacje i samorząd można chronić te cenne miejsca.

Projekt jest realizowany w czasie od 01 września 2023r. do 31 października 2024r., a jego działania skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, samorządów (podmiotów odpowiedzialnych za opiekę nad cmentarzami) przedstawicieli parafii, którzy będą zaangażowani w projekt lub są zainteresowani tematyką pielęgnacji i ochrony zieleni cmentarzy.

W projekcie przewidziano następujące działania:

  • Inwentaryzacja zieleni wysokiej i niskiej istniejącej na terenie cmentarzy oraz opracowanie rekomendacji dla poprawy jej stanu.

  • Szkolenia warsztatowe podnoszące wiedzę z zakresu pielęgnacji i rozwijania zieleni cmentarnej oraz kompetencji praktycznych jak wykonywać tego typu działania. Rola cmentarzy jako założeń ogrodowych kulturowej części krajobrazu wiejskiego, zieleni w adaptacji do zmian klimatu i gwałtownych zjawisk pogodowych. Podejmowanie działań ochronnych ukierunkowanych na zachowanie starodrzewu i walorów przyrodniczych miejsc pochówku. Jeden dwudniowy warsztat wyjazdowy i jeden warsztat on line.

  • Sfinansowanie 6 społecznych inicjatyw polegających m.in.: na odtwarzaniu lub uzupełnianiu nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacji starodrzewu, retencji wód opadowych, ograniczania ilości odpadów i bioodpadów, etc.

  • Kampania edukacyjna “Każde drzewo świadkiem pamięci”.

W dniach 30 listopada i 1 grudnia br. w zabytkowym obiekcie Pałacowym w Lubiechowej odbyło się szkolenie poświęcone kwestiom praktycznym opieki, odtwarzania i prowadzenia zabiegów dotyczących utrzymania zieleni na cmentarzach komunalnych i parafialnych gmin wiejskich. W czasie szkolenia omawiano między innymi takie zagadnienia jak wpływ zmian klimatu na kondycję drzew, standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, ochrona walorów przyrodniczych miejsc pochówku, ochrona i pielęgnacja układów alejowych, zieleni niskiej i drzew na terenie cmentarzy i miejsc pamięci, planowanie inicjatyw społecznych na terenie cmentarzy, inspirujące praktyki inicjatyw lokalnych społeczności dla klimatu. Mimo śnieżnej zimy uczestnikom i prowadzącym dendrologom, arborystom i przyrodnikom udało się wyjść w teren i w praktyce diagnostyka drzew i wskazania praktyczne pielęgnacji starodrzewu oraz metod i zasad ciecia starodrzewu.

Udostępnij
Poprzedni artykułUcieczka
Następny artykułCzyż

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię