Stypendia Pomostowe czekają na maturzystów!

0
446

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) serdecznie zaprasza tegorocznych maturzystów do ubiegania się o Stypendia Pomostowe na I rok studiów. Właśnie ruszył nabór wniosków o rekomendację, które umożliwiają staranie się o stypendia w wysokości 7000 zł.

FEM, jako dolnośląski partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, zaprasza tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych do składania wniosków o rekomendację w Programie Stypendiów Pomostowych. Z rekomendacją FEM młodzież może otrzymać roczne stypendia, ułatwiające start na studiach w wysokości 7000 zł. FEM jest jedyną dolnośląską organizacją wystawiającą takie rekomendacje w tym roku.

Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku o rekomendację (z wymaganymi załącznikami) do FEM do 28 lipca 2023, a po potwierdzeniu jej uzyskania złożenie wniosku on-line u ogólnopolskiego organizatora Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Wnioski bez rekomendacji FEM nie będą rozpatrywane.

Oceniane będą wyniki matury oraz brana będzie pod uwagę będzie sytuacja materialna kandydata. Aplikować mogą jedynie tegoroczni abiturienci z dolnośląskich miejscowości liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców, przyjęci na dzienne studia wyższe na państwową uczelnię (za wyjątkiem uczelni służb mundurowych).

Informacje, regulamin oraz wniosek o rekomendację FEM można znaleźć na stronie: https://www.fem.org.pl/rekomendacje-fem-do-programu-stypendiow-pomostowych-2023/ Kandydaci, którzy uzyskają rekomendację FEM składają aplikację on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Stypendium pomostowe będzie wypłacane w ratach przez cały rok akademicki 2023/2024. FEM finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „zDolny Śląsk”. 75% stypendiów pomostowych finansowane jest przez ogólnopolskiego organizatora FEP ze środków od jej sponsorów, w tym: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.

Informacje o konkursie dostępne są również na Facebooku FEM: https://www.facebook.com/fundacja.edukacji.miedzynarodowej/

Udostępnij
Poprzedni artykułAgile
Następny artykułTYMCZASOWY ARESZT DLA AGRESYWNEGO

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię