Stabilny rynek pracy

0
478

Powiatowa  Rada  Pracy w Legnicy podsumowała mijający rok. Rynek  pracy w powiecie  legnickim jest  na stabilnym poziomie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, obliczana jako stosunek liczby zarejestrowanych
bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo, na koniec września 2022 r. kształtowała się w Polsce na poziomie 5,1%, w województwie na poziomie 4,5%, w mieście Legnica wyniosła 5,2%, natomiast w powiecie legnickim – 8,1%.
W stosunku do września ubiegłego roku, stopa bezrobocia spadła w kraju i województwie o 0,5 punktu procentowego (p.p.), w mieście Legnicy o 0,3 p.p., natomiast w powiecie legnickim kształtowała się na poziomie analogicznym jak w roku 2021.

Na koniec…

…października 2022 r. w ewidencji PUP Legnica figurowało 3 930
bezrobotnych, tj. o 243 osoby bezrobotne mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Prawo do zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy, na 31.10.2022 r. posiadało 419 bezrobotnych, co stanowi 10,7% z ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

Według…

…stanu na koniec października 2022 r., z ogólnej liczby zarejestrowanych
(3 930), 58,3% stanowili mieszkańcy Legnicy (powiat grodzki), 41,7% – mieszkańcy powiatu legnickiego ziemskiego. Z analizy struktury bezrobotnych pod względem stażu pracy wynika, że najliczniejszą grupę stanowią osoby posiadające staż pracy od roku do 5 lat (26%) oraz ze stażem pracy mniejszym niż rok (20,1%). Staż od 5 do 10 lat pracy posiada 17,1% bezrobotnych, a pomiędzy 10 a 20 lat – 14,9%.

Więcej…

…niż 30 lat pracy udokumentowało 2,2% bezrobotnych, natomiast 12,1% nie posiada udokumentowanego stażu pracy. W okresie od stycznia do października 2022 r. zatrudnienie lub działalność gospodarczą podjęło 3 052 bezrobotnych, o 141 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W roku bieżącym obserwujemy spadek liczby wnioskujących o przyznanie dofinansowania na podjęcie własnej działalności.
Osoby zarejestrowane w PUP Legnica dość chętnie podejmują zatrudnienie w ramach prac
interwencyjnych i refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy, a także podnoszą swoje
kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia.

Do dnia 31.10.2022 r. na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zaangażowano kwotę
9 114 158,96 zł, co stanowi 56% przyznanego limitu na rok bieżący. W ramach zawartych
umów środki wypłacane są sukcesywnie (w zależności od formy aktywizacji – jednorazowo
lub co miesiąc). Do 31.10.2022 r. wypłacono 7 670 323,56 zł

 

Na zdjęciu: Janina Mazur – wicestarosta legnicki – pozytywnie ocenia pracę Powiatowego Urzędu Pracy.

(puplegnica)

Fot. (msz)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię