Skuteczna interwencja rzecznika MŚP w Legnicy

0
887

Po interwencji Rzecznika MŚP, ZUS umorzył postępowanie administracyjne, którego wszczęcie naruszyło zapisy Prawa przedsiębiorców. 

Po interwencji Rzecznika MŚP – ZUS zobowiązał się wypłacić przedsiębiorcy zaległe zasiłki opiekuńcze oraz chorobowe i umorzył prowadzone wobec niego postępowanie administracyjne.

Po niespełna dwóch latach od potwierdzenia faktu podlegania przez przedsiębiorcę ubezpieczeniom społecznym, w styczniu br. ZUS Oddział w Legnicy wszczął w tej samej sprawie ponowne postępowanie wyjaśniające – ignorując  art. 58 ustawy Prawo przedsiębiorców, który stanowi: „Organ kontroli nie przeprowadza kontroli w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ zakaz prowadzenia ponownej kontroli przez ten sam organ w przypadku, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą”.

W wyniku przeprowadzonego we wrześniu 2018 r. postępowania wyjaśniającego w sprawie ustalenia podlegania przez przedsiębiorcę – od 2 kwietnia 2012 r. do 7 marca 2013 r. oraz od 1 września 2015 r. do nadal – ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ZUS Oddział w Legnicy wydał 18 października 2018 r. decyzję umarzającą postępowanie. W uzasadnieniu wskazano, iż przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Pomimo to, w styczniu 2020 r., ten sam organ wszczął wobec tego przedsiębiorcy ponowne postępowanie wyjaśniające w tym samym przedmiocie, z tą tylko różnicą, że kontrolą objęto okres nieco krótszy – od 2018 r. do nadal. Przy czym termin zakończenia postępowania był kilkukrotnie przedłużany, co  dla przedsiębiorcy skutkowało wstrzymaniem  wydania przez ZUS decyzji o ustaleniu uprawnień do zasiłku opiekuńczego i chorobowego.

Na prośbę przedsiębiorcy, interwencję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy podjął w kwietniu br. Oddział Terenowy Rzecznika MŚP w Gdańsku. W stanowisku do ZUS Rzecznik wskazał, że działanie organu, polegające na wszczęciu ponownie kontroli u przedsiębiorcy w tym samym przedmiocie, za częściowo ten sam okres narusza nie tylko art. 58 Prawa przedsiębiorców, ale również art. 12 tej ustawy, zgodnie z którym organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej.

Na skutek interwencji Rzecznika MŚP, ZUS – decyzją z 6 maja 2020 r. – umorzył prowadzone postępowanie, po raz drugi wskazując, że przedsiębiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. I w następstwie takiej decyzji, zobowiązał się wypłacić przedsiębiorcy zaległe zasiłki opiekuńcze oraz chorobowe.

(mśp)

Udostępnij
Poprzedni artykułWybrano Rektora
Następny artykułPan T. i Benek Cygan

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię