Seniorzy – liderzy zmian

0
927

Trwa projekt realizowany przez Fundację Futurama, „Liderzy zmian – aktywność społeczna legnickich seniorów na rzecz pozytywnego postrzegania starości”.

Celem projektu jest kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych jako pełnoprawnych, obywateli życia społecznego i publicznego, promowanie aktywnych postaw osób starszych, a także prezentowanie pozytywnych wzorów zaangażowania w życie publiczne i działalności społecznej seniorów oraz podniesienie aktywności obywatelskiej i umiejętności społecznych seniorów biorących udział w projekcie.

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej i rosnący udział osób starszych w populacji. Według danych GUS już teraz osoby powyżej 65 roku życia stanowią ok. 15 % ludności kraju. Dane Eurostatu wskazują, że w 2060 r. co trzeci mieszkaniec Unii Europejskiej będzie miał 65 lat i więcej.

Tymczasem ta coraz liczniejsza grupa społeczna nie cieszy się zainteresowaniem mediów lub przedstawiana jest w nich w sposób stereotypowy i negatywny. O kulturze Zachodu mówi się, że jest kulturą młodości. Młodość, witalność i atrakcyjność to aspekty, które są silnie kreowane przez media, natomiast obraz osób starszych warunkowany przez kulturę często bywa krytyczny i nieadekwatny do rzeczywistości. Wzorce kulturowe warunkują postrzeganie osób starszych jako zależnych od rodziny, zobligowanych do pełnienia roli babci i dziadka, niezdolnych do rozwoju. Fundacja Futurama wzięła sobie zatem za cel zwiększanie świadomości i wrażliwości społecznej na kwestie senioralne, edukowanie – zarówno młodych, którzy też kiedyś będą seniorami, jak i osoby starsze, które na emeryturze wcale nie muszą rezygnować z aktywności społecznej, zachęcanie do podejmowania różnorodnej aktywności.
Kampania „Liderzy zmian – aktywność społeczna legnickich seniorów na rzecz pozytywnego postrzegania starości” oprócz kreowania pozytywnego wizerunku osób starszych w życiu publicznym ma na celu także podniesienie aktywności obywatelskiej legnickich seniorów, w jej ramach zaplanowano zatem m.in. działania zachęcające ich do aktywnego angażowania się w życie publiczne miasta:

– Szkolenie dla seniorów – liderów aktywności społecznej osób starszych, w trakcie którego seniorzy będą mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi partycypacji społecznej. Spotkania te pozwolą na przygotowanie uczestników m.in. do planowania i organizowania efektywnych kampanii społecznych, wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych, dobrej komunikacji społecznej, wykorzystania technik partycypacyjnych, prowadzenia spotkań otwartych i debat na temat przeciwdziałania niekorzystnemu stereotypowi seniora, konstruowania pozytywnego wizerunku seniora, przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu starzenia przez aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, aktywność intelektualną, społeczną, kulturalną, obywatelską.

– Spotkania otwarte dla seniorów inicjujące dyskusję dotyczącą wizerunku osób starszych, ich roli w społeczeństwem obywatelskim, a także zachęcające do wymiany opinii, doświadczeń i podejmowania aktywności zarówno fizycznej jak i intelektualnej, kulturalnej, obywatelskiej. Spotkania te będą prowadzone przez seniorów dla seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w Domu Dziennego Pobytu oraz w Klubie Seniora w Legnicy.

– Senioralne debaty publiczne poświęcone aktywności fizycznej, zdrowemu stylowi życia, profilaktyce zdrowotnej osób starszych oraz aktywności intelektualnej, społecznej, kulturalnej i obywatelskiej seniorów. Do udziału w debatach zaprosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Legnicy.

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do odwiedzania strony internetowej:
www.futurama.org.pl oraz profilu FB www.facebook.com/fundacjafuturama

Projekt „Liderzy zmian – aktywność społeczna legnickich seniorów na rzecz pozytywnego postrzegania starości” finansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię