Rusza kolejna inwestycja drogowa w powiecie legnickim

0
448

27.09 br. Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Wrocławia na realizację zadania: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2204D i 2203D w m. Wilczyce”.

Udział w wydarzeniu wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Grabek, Radni Powiatu: Jan Łukasz oraz Łukasz Skoczek, Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak, a także Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń.

Zakres robót obejmuje: budowę chodnika o długości 441,05 m i szerokości 2,0 m w ciągu drogi 2204D o nawierzchni z kostki betonowej wraz z jej przebudową na długości 504,18m, o szerokości 5,50-6,50m i nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przepustu i odcinkami rowu przydrożnego, podwyższenie ściany zbiornika od strony drogi z wymianą ogrodzenia wokół zbiornika, na długości chodnika budowę zjazdów i dojść do posesji, budowę zatoki postojowej, usunięcie kolizji z sieciami: elektroenergetyczną, teletechniczną; remont drogi nr 2203D w obrębie skrzyżowania z drogą 2204D, regulacje sieci wodociągowej i sanitarnej.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz środki własne, na które składają się po 50% środki Powiatu Legnickiego i Gminy Krotoszyce.

Wartość robót budowlanych wynosi 4 065 150,00 zł.

(starostwo)

 

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię