Rady Seniorów – przestrzeń do aktywności obywatelskiej seniorów

0
672

Legnicka Fundacja „Zielona Akcja” zrealizowała kolejny prospołeczny projekt.

W Polsce szybko wzrasta liczba osób, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia. Prognozuje się, iż w 2050 roku liczba osób starszych wyniesie aż czternaście milionów.

Na Dolnym Śląsku ta tendencja również mocno się zaznacza – w 2019 roku liczba osób po sześćdziesiątym roku życia wyniosła 23,1 % co uplasowało nasz region na czwartym miejscu w kraju. Szybkie starzenie się mieszkańców naszego województwa to jedno z najważniejszych wyzwań społecznych i demograficznych w perspektywie 2030 roku.

Te wyzwania…

… najbardziej dotykają gminy mniejsze, położone poza dużymi aglomeracjami, gdzie nie zawsze działają Uniwersytety Trzeciego Wieku czy inne formy zagospodarowania dobrej energii seniorów. W takiej sytuacji Rady Seniorów stają się ważną częścią społeczności lokalnej, rozpoznając potrzeby seniorów i proponując samorządowi konkretne rozwiązania przyjazne dla tej grupy.

Fundacja…

… „Zielona Akcja” wykorzystując potencjał Rad Seniorów poszukiwała odpowiedzi na pytania: Jak angażować seniorów do aktywności i wspólnego działania i jak uruchomić dobrą energię pomimo zagrożenia pandemią? Czy w tym trudnym czasie będą chcieli pomagać sobie nawzajem i cieszyć się swoim towarzystwem? Na te pytania odpowiadało pięć Rad Seniorów z gmin Janowice Wielkie, Lubawka, Lubin, Mieroszów i Podgórzyn, wciągniętych do projektu Fundacji.

W ramach…

… projektu Rady Seniorów otrzymują wsparcie na realizację swoich lokalnych inicjatyw, które mają zintegrować środowiska seniorów i skupić wokół wspólnych planów i realizacji bardzo konkretnych przedsięwzięć pod hasłem „Na przekór wirusowi 2021”. Do realizacji tych działań członkinie i członkowie Rad zostali przygotowani w trakcie szkolenia, opisali swoje pomysły i otrzymali środki na realizację swoich pomysłów. Wszystkie inicjatywy zostały tak zaprojektowane, aby seniorzy chętnie wzięli w nich udział i cieszyli się wzajemną obecnością.

Rady…

… Seniorów odpowiadały za organizację tych przedsięwzięć i zapewnienie licznego udziału seniorów i mieszkańców. Były wspólne warsztaty, tańce, bale, zabawy międzypokoleniowe i rozmowy i wspominki, a nawet zajęcia na basenie. W przyszłym roku Rady Seniorów ponownie zainicjują swoje działania w projekcie, tym razem wplatając swoje pomysły w wiosenny czas na świeżym powietrzu.

Fundacja realizuje projekty skierowane do seniorów i Rad Seniorów z gmin mniejszych, od wielu lat. Potwierdza, że jest to grupa aktywna i otwarta na testowanie różnych rozwiązań sprzyjających integracji i aktywności obywatelskiej osób 60+. Więcej o projektach Fundacji: www.zielonaakcja.pl

Fot. (zielonaakcja)

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021–2030

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię