Powiat Legnicki zrealizował kolejną inwestycję drogową

0
487

19.05 br. w miejscowości Jerzmanowice w gminie Chojnów nastąpił odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m.

Udział w wydarzeniu wzięli: Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów, Poseł Na Sejm RP Ewa Szymańska, Senator RP Dorota Czudowska, a także: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński, Radni: Jolanta Bekaluk-Pyrz, Anna Rozmus-Cieślik, Paweł Grabek, Artur Mackiewicz, Dariusz Wołoszyn, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos, Skarbnik Powiatu Marta Płosińska-Soboń, Dyrektor Wydziału Rozwoju, Strategii i Zamówień Publicznych Jolanta Korfanty oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Kamil Strynkowski, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń, a także Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz oraz przedstawiciele władz samorządowych Gminy Chojnów.

Zadanie, którego pomysł realizacji oraz pierwsza dokumentacja techniczna powstały podczas poprzedniej kadencji objęło przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2220D na odcinkach od drogi krajowej 94 do m. Witków i od miejscowości Groble do m. Witków o łącznej długości 4533m. Zakres robót objął poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, budowę zatok autobusowych i chodników w miejscowości Jerzmanowice, przebudowę i budowę odwodnienia drogi, budowę kanału technologicznego oraz remont mostu na cieku Brenna w miejscowości Witków.

Inwestycję zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia, oddział Złotoryja. Czas realizacji zadania wyniósł 12 miesięcy od podpisania umowy tj. od dnia 06.05.2022r.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9 432 870,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 961 226,50 zł. Udział własny stanowiący 5% pokryty został ze środków budżetu Powiatu Legnickiego i Gminy Chojnów.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wraz z dokumentacją projektową wyniosła
9 669 645,00 zł

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię