OWADZIE OCZKO W NOWEJ WSI LEGNICKIEJ

0
1724

W Nowej Wsi Legnickiej udało się zrealizować inicjatywę obywatelską o nazwie „Owadzie Oczko”.

W pracach wolontariackich czynny udział brali mieszkańcy Nowej Wsi Legnickiej, Sołtys i Rada Sołecka, Radni oraz firmy. Udało się oczyścić staw, udrożnić dopływ wody, ogrodzić i wyposażyć oczko w schronienia dla zwierząt i owadów i wreszcie dokonać nasadzeń drzew i krzewów. Rewitalizacja stawu pozwoliła na stworzenie siedlisk dla zwierząt, poprawiła warunki przyrodnicze i estetyczne oraz bezpieczeństwo. Dzięki tak szerokiej i zgodnej współpracy udało się osiągnąć zakładane efekty, a nawet zrealizować większy zakres prac niż pierwotnie zakładano.

W projekt zaangażowanych zostało wiele podmiotów. W pracach planistycznych i dokumentacyjnych korzystano z pomocy legnickiej Fundacji „Zielona Akcja”, Urzędu Gminy w Legnickim Polu, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Zakładu Komunalnego w Legnickim Polu.


W ramach realizacji projektu „Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności ochrony siedlisk owadów zapylających”, sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr 225/2015/Wn-50/EE-il/D,
Stowarzyszenie Nasza Nowa Wieś oraz koordynator projektu Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy uzyskały środki na zagospodarowanie terenu i nasadzenia w okolicach oczka.


Udział finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł ponad trzynaście tysięcy złotych, ale dzięki współdziałaniu wszystkich wymienionych wyżej podmiotów, zakres wykonanej pracy znacznie przekracza wartość finansową projektu.

(snnw)
Fot. (snnw)

 

Udostępnij
Poprzedni artykułPIENIĄDZE W LGD PARTNERSTWO KACZAWSKIE
Następny artykułPROCENT

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię