O ODRZE

0
1739

W gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej odbyła się „Konferencja na rzecz Odry”, zorganizowana w formacie międzynarodowym z inicjatywy Pawła Hreniaka, wojewody dolnośląskiego.

W konferencji wzięli udział:

  •  Anna Moskwa – podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,
  • po stronie Niemiec, uczestniczył, Thomas Webel – minister rozwoju regionalnego i transportu (Saksonia-Anhalt)
  • po stronie Czech, Petr Forman – doradca prezydenta Republiki Czeskiej.

Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, we współpracy z Unią Izb Łaby i Odry, Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz Wojewodami Zachodniopomorskim, Lubuskim, Opolskim.

To międzynarodowe spotkanie było okazją do omówienia, w szerokim gronie przedstawicieli polskich, niemieckich i czeskich regionów przygranicznych – wyzwań i możliwości związanych z rozwojem transportu rzecznego dla gospodarki regionów.

Debata „Wspólna sprawa – Odra” – doświadczenia i plany regionów transgranicznych
w zakresie rozwoju transportu wodnego z udziałem przedstawicieli stron zainteresowanych Odrą pozwoliła zrozumieć istotne różnice szczególnie polsko – niemieckie. Strona niemiecka stoi  niezmiennie na stanowisku realizacji uzgodnień przyjętych po powodzi w 1997 r. / zagadnienia przeciwpowodziowe/ a strona polska proponuję nowe projekty zagospodarowania rzek pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem Odry.

Na zakończenie konferencji podpisane zostało „Porozumienie na rzecz Odry”, w którym zwrócono uwagę m.in. na fakt, iż władze centralne Polski, Niemiec i Czech, realizując swoje polityki narodowe dotyczące Odry powinny mieć na względzie tak kluczowe elementy jej rozwoju, jak:

– Inwestycje zmierzające do osiągnięcia na rzece Odrze parametrów umożliwiających swobodny, dwustronny ruch pasażerski i towarowy,


– Realizację umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi)


– Uwzględnienie Odry jako części sieci i transnarodowych (rewizja TEN-T, Korytarz Wodny Dunaj-Odra-Łaba)


– Tworzenie korzystnych warunków dla modernizacji flot rzecznych oraz aktywności biznesu i inwestorów w sektorze śródlądowym,


– Wzmocnienie współpracy naukowej w zakresie studiów i analiz dotyczących żeglowności Odry oraz komplementarnych systemów bezpieczeństwa żeglugi,


– Współpracę ośrodków kształcących kadrę dla żeglugi śródlądowej
Wydarzenie zostało zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.


Szacowane wydatki na Odrzańską Drogę Wodną to: 

,

—  ok. 2,9 mld zł na modernizację 20 stopni wodnych,

— ok. 6,6 mld zł na budowę 14 nowych stopni wodnych na odcinku Brzeg Dolny – ujście Nysy Łużyckiej,

— ok. 4,5 mld zł na budowę ośmiu stopni wodnych na tzw. Odrze granicznej.

Obecnie w Polsce transport drogą wodną to zaledwie 0,4% w całym transporcie. Najwięcej przypada na transport drogowy 86%, 12,5 proc. kolejowy.

Tymczasem zobowiązania w tzw. białej księdze wobec Unii Europejskiej zakładają, że do 2030 r. drogą wodną powinno odbywać się 30% transportu.

Porozumienie Polsko, Czesko, Niemieckie zostało podpisane na zakończenie konferencji w formie listy, na której podpisali się przedstawiciele poszczególnych instytucji/organizacji/firm uczestniczących w konferencji. Organizatorzy konferencji wyrazili nadzieję, że podpisując się pod Porozumieniem uczestnicy konferencji popierają rozwój międzynarodowego transportu rzecznego i gospodarki regionalnej. 

Konferencja była okazją do indywidualnych rozmów i wymiany poglądów na temat możliwości współpracy oraz projektu „POLSKA 3.0” powiązanego z ideą „Jedwabnego szlaku z Chin” na Śląsk i powiązania go z Odrzańską Drogą Wodną.

(org)

Udostępnij
Poprzedni artykułGROSZE I NIE TYLKO
Następny artykułZMIANY W ZUS

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię