Na drogi

0
628

Ponad 19 mln zł samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy na blisko 100 dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pieniądze trafią do 85 gmin i 24 powiatów w całym regionie.


Środki przekazywane samorządom w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych będą przeznaczone na budowę, przebudowę lub remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Dodatkowo, środki przeznaczone zostaną również na zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych.

− Kierujemy wsparcie dla samorządów gminnych i powiatowych, pomagając tym samym realizować potrzebne Dolnoślązakom lokalne inwestycje, takie jak np. drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W tym roku wpłynęło łącznie 289 wniosków na zadania od ponad 120 wnioskodawców. Najwięcej środków przeznaczono na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – to ponad 16 mln zł – mówi marszałek Cezary Przybylski.

− Dbamy o obszary wiejskie na Dolnym Śląsku. Każdego roku wspieramy dolnośląskie samorządy i przekazujemy im pieniądze na tak ważne inwestycje w gminach. W tym roku dzięki naszej dotacji zrealizowanych zostanie łącznie 137 zadań na obszarach wiejskich – dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko.

Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując udzieloną pomoc finansową w formie dotacji celowych, planują wykonać 137 zadań, w tym:
– drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 118 zadań
– zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – 22 zadania
– drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 12 zadań
– zbiornik wodny służący małej retencji – 5 zadań
– przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych – 9 zadań

Łączne dofinansowanie z samorządu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów, na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych wynosi ponad 19,3 mln

 

Wykaz z naszego Regionu I – powiaty którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych:

Dotowany

Lokalizacja – gmina

Tytuł zadania

Powiat Bolesławiecki

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania

Powiat Jaworski

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania

Powiat Legnicki

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania

Powiat Legnicki

Gmina Chojnów

BISKUPIN droga dojazdowa do gruntów rolnych

Powiat Lubiński

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania

Powiat Polkowicki

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania

Powiat Polkowicki

Gmina
Polkowice

TRZEBCZ – KOMORNIKI droga dojazdowa do gruntów rolnych

Powiat Złotoryjski

Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania

Powiat Złotoryjski

Gmina
Pielgrzymka

NOWA WIEŚ GRODZISKA droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię