Cech współpracuje

0
552

W Domu Rzemiosła w Legnicy Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy podpisał porozumienie o współpracy z Niepubliczną Szkołą Policealną TEB Edukacja w Legnicy.

W imieniu Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy porozumienie podpisali Starszy Cechu – Jacek Kamola i Podstarszy Cechu – mgr Jerzy Słowik. Niepubliczną Szkołą Policealna TEB Edukacja w Legnicy reprezentował Dyrektor – dr Jarosław Zagrobelny.

Celem porozumienia jest promowanie działań edukacyjnych obu instytucji. Obszary współpracy obejmują: możliwość uczestnictwa uczniów / słuchaczy obu jednostek w prelekcjach, prezentacjach i spotkaniach informacyjnych; umieszczanie w materiałach informacyjnych – mediach społecznościowych obu instytucji informacji o zakresie współpracy i podejmowanych wspólnie inicjatywach; promowanie Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy oraz Niepublicznej Szkoły Policealnej w Legnicy wśród uczniów / słuchaczy obu stron.

TEB Edukacja prowadzi oddziały w 45 miastach w Polsce i oferuje kształcenie w szkołach policealnych, w technikach, w liceach ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, także w formie kursów i szkoleń oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Szkoła przygotowuje także kompleksowo do zdobycia zawodu, oferując podstawowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia. 29 lat doświadczenia, dynamiczny rozwój w zakresie oferty oraz form kształcenia dostosowany do potrzeb lokalnych rynków, a także ponad 160 tysięcy absolwentów, są dowodami na to, że TEB Edukacja jest partnerem godnym zaufania.

Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców. Jest zrzeszeniem rzemieślników, którzy współtworzą lokalne środowisko rzemieślnicze opierające się na wzajemnej współpracy, poszanowaniu, kształceniu młodych adeptów sztuki rzemieślniczej. Działa od 1945 roku, a jego siedziba mieści się w Legnicy – Rynek 9. Cech reprezentuje interesy zrzeszonych rzemieślników wobec terenowych organów administracji oraz organizacji społecznych i gospodarczych, także aktywnie propaguje rzemiosło wśród uczniów, uczestniczy w targach edukacyjnych, konferencjach, spotkaniach w szkołach, zrzesza dolnośląskie zakłady rzemieślnicze, działające w kilkudziesięciu branżach rzemieślniczych oraz jest członkiem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię