„Zielone i niebieskie inicjatywy dla dobrego klimatu”

0
704

Od wielu lat Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja zachęca mieszkańców i organizacje do działań na rzecz najbliższego środowiska. Tym razem dzięki dotacji z funduszy norweskich moblizujemy społeczności lokalne gmin wiejskich Dolnego Śląska do podjęcia incjatyw na rzecz ochrony klimatu.

W ramach projektu realizujemy działania podnoszące wiedzę w zakresie zmian klimatu i związanymi z nimi wyzwaniami lokalnymi, wskazujemy na skutki zmian klimatu i konieczne działania, które mogą podejmować mieszkańcy przy współpracy z samorządami, szkołami czy organizacjami. Pokazujemy także, że niezbędne jest włączenie mieszkańców w planowanie, a potem realizację i opiekę nad inicjatywami, które nie kosztują wiele, ale dla środowiska i przyrody są bardzo wartościowe.

Są to zwykle nasadzenia drzew i krewów, nasadzenia na terenie alei śródpolnych, parków wiejskich, zieleń w miejscach integracji lub rekreacji, ogrody deszczowe, ziołowe, rabaty bylinowe, łąki kwietne, strefy retencyjne, etc. Działania te są realizowane na terenach publicznych, przyszkolnych, sołeckich, gminnych.

W ramach..

…projektu szkolimy tj. przygotowujemy liderów do realizacji zielono – niebieskich inicjatyw oraz podejmowania współpracy z samorządem. Prowadzimy debaty klimatyczne podnoszące poziom wiedzy mieszkańców na temat skutków zmian klimatu oraz możliwości podejmowania działań na terenie własnych posesji, osiedli, terenów integracji. Organizujemy również spotkania z przedstawicielami samorządów i podmiotów komunalnych mające na celu wypracowanie rozwiązań z zakresu adaptacji do zmian klimatu możliwych do wdrożenia na terenach gminnych. Ważnym elementem projektu są także webinaria i konferencje podnoszące wiedzę z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury, która może łagodzić skutki gwałtownych zjawisk pogodowych w skali lokalnej.

Uczestnicy…

…projektu, którzy poszukują ciekawych rozwiazań mogą wziąć udział w Sieci wsparcia dla klimatu. W ramach grantu wspieramy merytorycznie i finansowo 8 zielono – niebieskich inicjatyw:

Ligota Piękna gm. Wisznia Mała – nasadzenia drzew przy boisku i siłowni zewnętrznej

Stary Śleszów gm. Żórawina – nasadzenia drzew i krzewów przy sołeckim placu zabaw

Świątniki gm. Sobótka – zazielenienie placu zabaw

Stolec gm. Ząbkowice Śl. – założenie ogrodu ekologiczno-sensorycznego w miejscu integracji mieszkańców

Niedźwiedzice gm. Chojnów – nasadzenia na skwerze w centrum miejscowości

Szklary Dolne, gm. Polkowice – zielona, zacieniająca strefa przy placu zabaw

Sokołowiec gm. Świerzawa – założenie rabat bylinowych i krzewów przy boisku szkolnym

Pogwizdów gm. Paszowice – zielona strefa na parkingu przy kościele.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

 

Fot. Realizacja inicjatywy w Pogwizdowie

Fot. Realizacja inicjatywy w Sokołowcu

 

Fot. Szkolenie liderów

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię