PRACA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

0
1615

Pomimo tego, że coraz częściej widzimy wśród naszych współpracowników osoby niepełnosprawne wciąż nie jest im łatwo znaleźć pracę. Tymczasem zatrudnianie niepełnosprawnych to czysta korzyść gdyż pracodawca może dostać dofinansowanie do stanowiska pracy przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej.

Niekiedy wiec pracodawca wybierając spośród kilku kandydatów, decyduje się właśnie na osobę niepełnosprawną, ponieważ – z pomocą dodatkowych środków – zmniejsza koszty utrzymania pracownika na danym stanowisku. Z kolei podjęcie zatrudnienia to dla osób z problemami zdrowotnymi zarówno forma rehabilitacji jak i szansa na życiową samodzielność.

W Zakładzie..

Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku zatrudnionych jest 129 osób niepełnosprawnych, co stanowi 3,66 proc. ogółu zatrudnionych.

– Chętnie zatrudniamy osoby niepełnosprawne, ale bardzo rzadko odpowiadają na nasze ogłoszenia o naborze pracowników – mówi Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Wszystkie ogłoszenia są dostępne na naszej stronie internetowej – dodaje rzeczniczka.

ZUS w całej Polsce zatrudnia 1594 osoby i planuje dalsze zatrudnianie niepełnosprawnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmują współpracę na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Fundusz…

…dodatkowo sfinansuje dostosowanie stanowisk pracy w ZUS do potrzeb niepełnosprawnych, co pozwoli Zakładowi zwiększyć zatrudnienie tej grupy osób. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska oraz Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu PFRON podpisali wczoraj dwa niezwykle istotne społecznie porozumienia. Pierwsze o współpracy w przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, a drugie – o wsparciu finansowym dla ZUS w związku z planami zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Porozumienie o współpracy podpisane zostało pod auspicjami Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Krzysztofa Michałkiewicza, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Według Roberta Kwiatkowskiego porozumienie to jest wypełnieniem misji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jaką jest stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Naturalnym sojusznikiem w tym zakresie jest administracja i instytucje publiczne, które ze względu na społeczną siłę oddziaływania powinny być liderami w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Porozumienie…

…o współpracy między ZUS a PFRON przewiduje przede wszystkim promocję kompleksowej rehabilitacji wśród osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także wprowadzeniu w życie narzędzi, które posłużą tworzeniu warunków do powrotu do pracy osobom niepełnosprawnym i utrzymaniu się na tym rynku. Obie strony deklarują też prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych służących aktywizacji niepełnosprawnych. Drugie z porozumień jest pierwszym widocznym efektem współpracy pomiędzy obydwiema instytucjami. W ramach realizowanego przez Fundusz programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma finansowe wsparcie na tworzenie i dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym także wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych.

Zdaniem Prezes…

…ZUS Gertrudy Uści niskiej osoby niepełnosprawne doskonale w pracy się sprawdzają.

– To przecież pełnosprawni pracownicy, dlatego musimy wykorzystać w Zakładzie potencjał i doświadczenie tych osób, tym bardziej, że niejednokrotnie ten ich potencjał jest większy niż osób pełnosprawnych. Chcemy by Zakład był miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie chcemy pokazać, że niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W ramach programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” ZUS może liczyć na dofinansowanie jednego miejsca pracy osoby niepełnosprawnej do kwoty 18 tys. zł. Celem ZUS jest dojście w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do pułapu 6 proc. wszystkich zatrudnionych w Zakładzie.

(kow)

Udostępnij
Poprzedni artykułSIEDEM KRĄŻKÓW
Następny artykułZBICIE NA WAGĘ ZŁOTA

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię