Odszkodowanie za zatrucia pokarmowe

0
2290

Zdarza się, że w trakcie urlopu wypoczynkowego turyści żywiąc się w pensjonatach, restauracjach, czy kupując lody i ciastka w miejscowej cukierni ulegają różnego rodzaju zatruciom.

Najczęściej dochodzi do nich z przyczyn zawinionych przez właścicieli barów, stołówek, lodziarni lub innych punktów gastronomicznych na skutek nieprzestrzegania wymogów sanitarnych. Jeżeli zatrucie pokarmowe wywołało rozstrój zdrowia u konsumenta, to właściciel firmy gastronomicznej ma obowiązek pokryć poniesione przez poszkodowanego straty. Chcąc dochodzić roszczeń odszkodowawczych, poszkodowany musi jednak udowodnić, kto był tego sprawcą, jak również to, że przyczyną zatrucia była nieświeża żywność zakupiona w konkretnym punkcie gastronomicznym. Przeprowadzenie dowodu będzie mniej kłopotliwe, gdy zatruciu uległo więcej osób, które żywiły się w danym miejscu lub robiły zakupy. Poszkodowany powinien też zebrać dowody potwierdzające koszty podjętego leczenia. Dotyczy to kosztu zakupionych leków, konsultacji lekarskich, przejazdów do placówek medycznych, a także pobytu w szpitalu, gdy pacjent nie był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i leczenia szpitalnego nie sfinansował mu NFZ. Koszty leczenia obejmują także większe wydatki na żywność z powodu zalecanej diety i spożywania tylko określonych, droższych produktów. Poszkodowany może żądać także pokrycia wydatków poniesionych na prywatne leczenie , szczególnie wówczas gdy w zakres świadczeń nieodpłatnych nie wchodzą zastosowane u niego metody leczenia, zabiegi albo środki lecznicze. W przypadku, gdy turysta z powodu zatrucia musiał przerwać urlop i powrócić do domu, aby tam kontynuować leczenie, może również wystąpić o zwrot wydatków za niewykorzystany pobyt w ośrodku wczasowym za siebie oraz członków rodziny z nim wypoczywających. Poszkodowany i sprawca szkody powinni ustalić wysokość odszkodowania oraz termin i sposób jego wypłaty. W tej sprawie możliwe jest zawarcie ugody w formie pisemnej. W braku takiego porozumienia, poszkodowany konsument może wystąpić z roszczeniem na drogę sądową o przyznanie mu należnego odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a nawet renty.

Danuta Barbara Konarska

prawnik

Kancelaria Prawna

Król i Wspólnicy

tel. 76 722 81 81

DYŻUR REDAKCYJNY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

od 9.00 do 15.00, tel. 664 995 413

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię