O prawie pracownika do urlopu

0
1834

Co powinniśmy wiedzieć o prawie pracownika do urlopu wypoczynkowego?

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jest to prawo zagwarantowane zarówno przez Kodeks Pracy, jak i Konstytucje Rzeczpospolita Polską. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje tylko pracownikom. Oznacza to, że osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, nie może żądać od swojego pracodawcy udzielenie jej urlopu. Nie ma natomiast znaczenia dla uprawnień urlopowych rodzaj umowy o pracę, na podstawie której zatrudniony jest pracownik (okres próbny,czas określony, czas nieokreślony, zastępstwo, na czas wykonania określonej pracy). Urlop wypoczynkowy jest okresem ochronnym dla pracownika. Pracownik w sposób szczególny chroniony jest przed wypowiedzeniem. Jednak może zostać zwolniony ze swojej winy bez wypowiedzenia, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki. W czasie trwania urlopu wypoczynkowego pracownik może rozstać się ze swoim pracodawcą za porozumieniem stron lub też wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracodawcy. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu urlopowego pracownika. Wymiar urlopu wynosi rocznie:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

Urlop wypoczynkowy powinien być nieprzerwany. Pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w całości. Podział urlopu na części może nastąpić jedynie na wniosek pracownika. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracownik nie może przenieść swojego prawa do urlopu na osobę trzecią. Jakiekolwiek oświadczenie pracownika, na mocy którego zrzekłby się on urlopu jest bezskuteczne. Ponadto urlop wypoczynkowy nie może zostać nawet za zgodą pracownika skrócony w stosunku do tego, jaki jego wymiar przewidują przepisy kodeksu pracy.

Danuta Barbara Konarska

prawnik – Kancelaria Prawna

Król i Wspólnicy

tel. 76 722 81 81

DYŻUR          REDAKCYJNY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

od 9.00 do 15.00, tel. 664 995 413

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię