Złotoryjanie nagrodzeni

0
47

Krzysztof Panek (nauczyciel) i Piotr Kocyła (wychowawca) z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju, za  swoją  pracę otrzymali odznaczenia od Ministra Sprawiedliwości.


Prawie 60 nauczycieli, wychowawców, psychologów, dyrektorów placówek, a także pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich otrzymało nagrody i odznaczenia za pracę w bieżącym roku.

Nagrodę Ministra Sprawiedliwości otrzymało dwóch pedagogów z powiatu złotoryjskiego: Piotr Kocyła i Krzysztof Panek.
Z powodu epidemii tym razem w Ministerstwie Sprawiedliwości nie mogła się odbyć tradycyjna uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, podczas której minister sprawiedliwości oraz minister edukacji mogliby osobiście nagrodzić i odznaczyć wyróżnionych. Osoby wyróżnione zostaną uhonorowane indywidualnie.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości, postanowieniem Prezydenta RP z 29 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń, na podstawie art. 138 Konstytucji RP oraz Ustawy o orderach i odznaczeniach wyróżnieni zostali: Złotym Medalem za długoletnią służbę, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, przyznawanym na wniosek ministra sprawiedliwości przez ministra edukacji narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczono pedagogów pracujących na rzecz młodzieży niedostosowanej społecznie.
Nagrody Ministra Sprawiedliwości w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej otrzymało 23 pedagogów z 16 zakładów dla nieletnich w tym dwóch z powiatu złotoryjskiego:

Gratulujemy!

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię