Konkursowo

0
117

Zarząd Powiatu Legnickiego ogłosił pięć otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej.  

Liczba ofert, które wpłynęły od podmiotów biorących udział w konkursach:

– na konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego  wpłynęły dwie oferty, z których żadna nie została przyjęta do dofinansowania, 

– na konkurs z zakresu kultury fizycznej wpłynęło sześć ofert, z czego pięć zostało przyjętych do dofinansowania, 

– na  konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa wpłynęły trzy oferty, z czego dwie zostały przyjęte do dofinansowania, 

– na konkurs z zakresu promocji i ochrony zdrowia wpłynęła jedna oferta, która nie została przyjęta do dofinansowania, 

– na konkurs z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej – wpłynęły trzy oferty, z czego dwie zostały przyjęte do dofinansowania. 

 

Liczba umów z otwartych konkursów ofert, zawartych z podmiotami realizującymi zadania publiczne: w  zakresie kultury fizycznej podpisano pięć umów, w zakresie turystyki i krajoznawstwa podpisano dwie umowy, w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej podpisano dwie umowy.

 

W 2019 roku na terenie powiatu legnickiego działało:  

– sto trzy  stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mające siedzibę na terenie powiatu legnickiego,  

– 81 stowarzyszeń kultury fizycznej (kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe) wpisanych do rejestru prowadzonego przez Starostę Legnickiego, 

 – siedemnaście fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, mających siedzibę na terenie powiatu legnickiego,  –  sześć stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę w powiecie legnickim,  

– dwadzieścia dwie Ochotnicze Straże Pożarne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działające na terenie powiatu legnickiego. 

(powiatleg)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię