Znamy laureatów jubileuszowej edycji „zDolnego Śląska”

0
894

Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień przyznała roczne stypendia uzdolnionej młodzieży w ramach jubileuszowej XX edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” oraz XIX dolnośląskiej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Stypendia „zDolny Śląsk” otrzyma 58 osób a stypendia pomostowe – 7 osób.

Roczne stypendia w rocznej kwocie od 2500 zł do 3500 zł trafią do laureatów „zDolnego Śląska” – uczniów i absolwentów szkół podstawowych i średnich) z całego Dolnego Śląska. Komisja doceniła osiągnięcia kandydatów w czterech kategoriach: naukowej, artystycznej, sportowej i działalności społecznej. O stypendia starało się 299 kandydatów, najwięcej osób w kategorii naukowej z klas 6-8 szkół podstawowych. Stypendia w poszczególnych kategoriach i powiatach przyznawane są proporcjonalnie do ilości kandydatur z dniej kategorii i obszaru.

Stypendia pomostowe w wysokości 5000 zł wesprą tegorocznych dolnośląskich maturzystów z małych miejscowości, którzy świetnie zdali egzamin dojrzałości i rozpoczęli studia na uczelniach państwowych.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej – organizator konkursów – opublikowała listy laureatów na stronie: https://www.fem.org.pl/nasze-projekty/aktualne-projekty/program-stypendialny-zdolny-slask/

W tym roku, z powodu ograniczeń sanitarnych nie odbędzie się doroczna, uroczysta Gala Stypendialna, z udziałem władz regionu i laureatów. Laureaci dyplomy otrzymają pocztą.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieranie uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Gros środków na stypendia pochodzi z dotacji Samorządu Województwa oraz odpisów 1% podatków na rzecz FEM jako organizacji pożytku publicznego.

Stypendia Pomostowe to inicjatywa Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, której na Dolnym Śląsku partneruje FEM. Celem programu jest wspieranie utalentowanych młodych ludzi z małych miejscowości, którzy rozpoczynają studia. Dolnośląskie Stypendia Pomostowe są finansowane ze środków FEP, Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „zDolny Śląsk”.

(fem)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię