Uzdolnieni Dolnoślązacy otrzymają stypendia od FEM

0
317

 

Po raz 23. Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień wyróżniła rocznymi stypendiami młodych Dolnoślązaków. Aż 56 uczniów dolnośląskich otrzyma nagrody finansowe przyznawane w ramach – prowadzonego od 2001 roku przez wrocławską Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) – Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Nagrody trafią do rąk najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego województwa, wytypowanych spośród ponad 500 kandydatur. Tę rekordową w historii Programu „zDolny Śląsk” liczbę wniosków oceniała Komisja Stypendialna powołana przez FEM, a listę laureatów zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2023 Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień pod przewodnictwem Wicemarszałka Dolnego Śląska. O jedno stypendium ubiegało się nieomal 10 kandydatów. Przyznano łącznie 56 stypendiów, a w tym; 28 stypendiów naukowych, 16 stypendiów sportowych, 10 stypendiów artystycznych i 2 w dziedzinie działalności społecznej.

Stypendia dofinansowane są z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz ze środków pochodzących z 1% odpisów podatkowych na rzecz FEM. Listę laureatów XXIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk” można znaleźć na stronie organizatora – Fundacji Edukacji Międzynarodowej: https://www.fem.org.pl/wyniki-xxiii-konkursu-stypendialnego-zdolny-slask/

Konkurs stypendialny „zDolny Śląsk” wyróżnia uczniów, którzy przejawiają szczególne zdolności naukowe, artystyczne, sportowe lub wyróżniają się jako społecznicy Przy ocenie wniosków każdej kategorii brana jest pod uwagę nie tylko średnia ocen i sukcesy w konkursach, ale i zaangażowanie społeczne kandydata.

Laureaci otrzymają stypendia w następujących wysokościach: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – 3500 zł, uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych – 4000 zł, a uczniowie klas II–IV szkół ponadpodstawowych – 4500 zł. Stypendia będą wypłacane w miesięcznych ratach na podstawie umów. Oprócz umowy stypendialnej laureaci dostaną dyplomy podpisane przez Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Międzynarodowej i Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz pamiątkowe publikacje poświęcone naszemu regionowi.

Jednocześnie z Programu „zDolny Śląsk” dofinansowane zostaje 6 Stypendiów Pomostowych dla pochodzących z małych, dolnośląskich miejscowości studentów I lat państwowych uczelni wyższych, w ramach ogólnopolskiego Programu Stypendiów Pomostowych, organizowanego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, której na Dolnym Śląsku partneruje Fundacja Edukacji Międzynarodowej.

(fem)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię