Rusza kolejna modernizacja drogowa w powiecie legnickim

0
534

06.10 br. Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń podpisali umowę z firmą AS Roads Sp. z o.o. z Legnicy na realizację zadania pn.: „ Modernizacja drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa”.

Udział w wydarzeniu wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, a także Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń.

Zadanie obejmuje modernizację odcinka drogi powiatowej nr 2269D przebiegającego przez miejscowość Krzywa, od drogi krajowej DK94 do końca miejscowości. Planuje się wykonanie nakładki bitumicznej na obu odcinkach – Etap I i II. Ze względu na niewielką grubość nawierzchni bitumicznej nie przewiduje się frezowania, natomiast wykształtowanie spadków poprzecznych zostanie osiągnięte poprzez ułożenie warstwy profilującej z asfaltobetonu – AC16W o średniej grubości 5 cm. Na tak przygotowanej warstwie profilującej zostanie ułożona warstwa ścieralna. Dodatkowo odtworzone i umocnione zostaną pobocza z kruszywa łamanego oraz wyremontowane istniejące zjazdy na przyległe posesje mieszkalne. Sposób odwodnienia nawierzchni jezdni i zjazdów pozostaje bez zmian.

Wartość robót budowlanych, która wynosi 675 172,04 zł sfinansowana zostanie przez Gminę Chojnów oraz Powiat Legnicki.

(sp)

 

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię