Promocja III edycji książki „Pamiętnik Pokoleń”

0
912

Tylko pamięć o przeszłości chroni nas przed staczaniem się w nicość” – prof. Piotr Jaroszyński.

22 kwietnia br. w budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się promocja III części książki z cyklu Pamiętnik Pokoleń pt.Nasza ziemia, nasz dompamiętnik pokoleń – Nasze Dziedzictwo”.

 

Wydawnictwo obejmuje zbiór 65 prac uczniów szkół różnego typu z 8 powiatów: legnickiego, lubińskiego, bolesławieckiego, złotoryjskiego, jaworskiego, głogowskiego, lwóweckiego, ząbkowickiego oraz miasta Legnica. Celem konkursu było przedstawienie historii osób przybyłych na Ziemię Dolnośląską. Publikacja zawiera spisane relacje uczestników przesiedleń. Powstała w celu upamiętnienia i utrwalenia świadomości młodemu pokoleniu tragicznych wydarzeń i decyzji, jakie musieli podjąć przesiedleńcy z Kresów Wschodnich i byłej Jugosławii.

Na zaproszenie władz powiatu legnickiego do naszego Starostwa przybyli licznie zaproszeni goście, a wśród nich: Wicestarosta Głogowski Jeremi Hołownia, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka, Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies, Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” dr Tadeusz Samborski wraz z Kazimierzem Burtnym i innymi członkami Stowarzyszenia, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” – Mirosław Zaguła (wydawca publikacji), Dyrektor Muzeum Miedzi Marcin Makuch, członkowie Związków: Sybiraków; Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Kombatantów RP i Byłych Więźniów. Miło było nam gościć przede wszystkim młodych twórców III edycji powiatowego konkursu literackiego wraz z towarzyszącymi im rodzicami i bohaterami ich opowiadań, a także wszystkich przybyłych gości.

Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, której korzenie rodzinne sięgają Kresów Wschodnich zaprezentowała i przybliżyła uczestnikom historię narodzenia się pomysłu konkursu, a także jego szczególnego i wyjątkowego celu. Spotkanie zamknęło duży projekt edukacyjny realizowany od 2015 roku. W tym czasie zostały ogłoszone trzy edycje konkursu literackiego w 2015, 2017 i 2020 roku. Po każdej podsumowanej i ocenionej edycji wydane zostały publikacje zawierające łącznie 136 niezwykle wzruszających prac uczniów dotyczących naszych przodków. Celem każdej Publikacji było utrzymanie i utrwalenie pamięci o naszych przodkach, których ze względu na upływający czas jest wśród nas coraz mniej. Historie spisane w książkach to części ludzkiego życia, które zawierają w sobie mocny i ważny przekaz, mający na celu ocalenie od zapomnienia tych tragicznych w historii wydarzeń. Znaczenie zrealizowanego projektu jest ogromne. Uczestnicy nie tylko zainteresowali się korzeniami i historią swoich rodzin, ale także poszerzyli ją o powszechnie nieznane wydarzenia historyczne: wypędzenie z Ojcowizny na Kresach, warunki przejazdu na Ziemie Odzyskane, procesy integracji różnych grup etnicznych, regionalnych, atmosfera pierwszych powojennych lat – wypełniając w ten sposób lukę w szkolnej podstawie programowej, gdzie nie ma informacji na temat Kresów Wschodnich. Historia losów najbliższej rodziny i fakt, że jej bohaterami są prababcie, babcie, pradziadkowie, dziadkowie, krewni i sąsiedzi mogą być źródłem dumy, a także wzorem postępowania w czasie teraźniejszym i przyszłym.

Podczas uroczystości goście wysłuchali prelekcji pana Tomasza Kuby Kozłowskiego pt.: „Palmy, pisanki i baranki, baby i kalichlorek. Wielkanoc na Kresach”. Publiczności zaprezentowała się także Kapela Herbutów z Tomisławia (powiat bolesławiecki), która kultywuje tradycje przywiezione na Dolny Śląsk z terenów byłej Jugosławii.

Przedsięwzięcie zorganizowali pracownicy Wydziału Oświaty Promocji i Spraw Społecznych , a prowadziła Dyrektor Wydziału Wanda Gołębiowska.

(sp)

Fot. Bolesław Bednarz-Woyda

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię