Polska jest najszybciej starzejącym się krajem UE

0
2097

Polska ma poważny problem demograficzny, liczba mieszkańców w podeszłym wieku stale się powiększa. Do roku 2035 osoby w wieku 65 lat i starsze stanowić będą – według różnych szacunków – około jednej czwartej ludności naszego kraju.

Do 2035 roku polska gospodarka straci blisko cztery miliony osób w wieku produkcyjnym. Przybędzie natomiast seniorów, czyli emerytów i rencistów.

Taki stan…

… rzeczy wymusza kreowanie nowej polityki senioralnej, nad jej założeniami pracuje m.in. Rada Polityki

Senioralnej. W opublikowanym przez Komisję Europejską raporcie „The 2015 Ageing Report”, odnoszącym się do prognoz ekonomicznych i demograficznych do 2060 roku, Polska została wskazana jako jeden z krajów, który w największym stopniu zostanie dotknięty

zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Europa się starzeje, na Starym Kontynencie rodzi się za mało dzieci. Komisja Europejska bije na alarm: do 2060 r. liczba osób mających ponad 65 lat zwiększy się niemal dwukrotnie – z 87 mln teraz do 153 mln. Teraz na jednego emeryta w Europie przypadają cztery osoby zdolne do pracy, eksperci prognozują, że za 50 lat będą już

tylko dwie. Europejczycy żyć będą za to znacznie dłużej. Średnia długość trwania życia wydłuży się. W Polsce jeszcze w 1960 r. Polacy żyli średnio 65 lat, a Polki o pięć lat dłużej.

Obecnie…

… to już odpowiednio 71 i 80 lat. W 2060 r. średnia długość życia mężczyzn przekroczy 82 lata, a kobiet sięgnie niemal 88 lat. Oznacza to, że zarówno Polacy, jak i Polki będą żyli o 17-18 lat dłużej niż jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia.

Aby temu przeciwdziałać, tworzone i realizowane są rządowe programy adresowane zarówno do seniorów, jak i osób wciąż czynnych zawodowo, m.in. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-202. Mają one na celu zachęcenie do jak najdłuższego zachowania aktywności zawodowej, społecznej i kulturalnej, koncentrują się na pięciu obszarach – zdrowie i samodzielność, aktywność zawodowa, aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna, tzw. srebrna gospodarka (system ekonomiczny ukierunkowany na wykorzystanie potencjału osób starszych) i relacje międzypokoleniowe.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez rząd w 2013r. główne wyzwania dla polityki senioralnej to m.in. wydłużenie okresu aktywności zawodowej, społecznej i obywatelskiej. Polityka senioralna skupia się m.in. na konieczności rozwoju opieki geriatrycznej (jednym z głównych problemów osób przekraczających 70. rok życia jest wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, a jednocześnie w Polsce brakuje specjalistów zajmujących się

zdrowiem osób starszych, głównie geriatrów) i usług opiekuńczych oraz kładzie nacisk na profilaktykę i odpowiednie przygotowanie się do starości, a także zachęcanie do aktywności fizycznej.

Kolejne obszary…

… polityki to aktywność społeczna i edukacyjna osób starszych; tu wskazuje się m.in. na edukację prozdrowotną, obywatelską, upowszechnianie wolontariatu, aktywności kulturalnej. W założeniach mowa jest również o tzw. Silver economy, czyli srebrnej gospodarce – systemie ekonomicznym ukierunkowanym na wykorzystanie potencjału osób starszych i uwzględniającym ich potrzeby.

Autorzy założeń wskazali też na relacje międzypokoleniowe i konieczność budowania pozytywnego wizerunku osób starszych zakładającego spojrzenie na starość jako na naturalny etap życia człowieka i przedstawianie osób starszych jako grupy zróżnicowanej i wnoszącej istotny wkład w życie społeczne.

Niezwykle ważnym elementem jest w tym przypadku udział mediów w kształtowaniu pozytywnego wizerunku seniorów, jego celem jest zastąpienie dyskryminujących stereotypów nowym wizerunkiem polskiej starości: zadowolonej z życia, otwartej na nowe działania, aktywnej, pogodnej.

W odpowiedzi na wyżej opisany problem powstał projekt „Liderzy zmian – aktywność społeczna legnickich seniorów na rzecz pozytywnego postrzegania starości” realizowany przez Fundację Futurama z Legnicy.

Projekt…

… jest finansowany jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Myślą przewodnią projektu jest kampania mająca na celu poprawę wizerunku osób starszych kreowanego przez media, zmiany stereotypowego postrzegania starości i osób starszych, zainicjowanie dyskusji społecznej dotyczącej starości i miejsca osób starszych w społeczeństwie, wzmocnienia głosu osób starszych w Polsce i w regionie, uwrażliwienia opinii publicznej na problemy starości, wzrostu wiedzy społecznej w zakresie tematyki dyskryminacji osób starszych, budowania społeczeństwa dla obywateli w każdym wieku.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzania strony internetowej:

www.futurama.org.pl

oraz profilu FB www.facebook.com/fundacjafuturama

Projekt „Liderzy zmian – aktywność społeczna legnickich seniorów na rzecz pozytywnego postrzegania starości” finansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię