Odbiór końcowy zadania „ Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice”.

0
629

19.12 br. w miejscowości Miłkowice nastąpił odbiór końcowy zadania  Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice”.

Udział w wydarzeniu wzięli: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Radni Powiatu Legnickiego: Anna Graf, Jan Łukasz, Paweł Grabek, Łukasz Skoczek, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Miłkowice, a także pracownicy drogowej służby liniowej.

 Zakres robót zakończonej inwestycji obejmował odcinek drogi od przejazdu kolejowo – drogowego w ciągu drogi powiatowej 2210D (ul. Wojska Polskiego) w Miłkowicach do końca miejscowości o długości 2562 m. Na całej długości remontowanego odcinka wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu, poprawiono odwodnienie nawierzchni poprzez nadanie właściwych spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni i skierowanie wody do rowów i kanalizacji deszczowej poprzez wpusty. Wykonano regulacje krawężników, remont (przełożenie, wymianę) nawierzchni zatok autobusowych i chodnika. Poprawiono bezpieczeństwo ruchu na przejściach dla pieszych, wykonując w miejscu przejścia wyniesienie jezdni. Odnowiono również oznakowanie pionowe.

Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji sfinansowany po 50 % z budżetu Powiatu Legnickiego oraz z budżetu Gminy Miłkowice wyniósł 1 957 431,77 zł. Wykonawcą zadania była firma POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię