LII sesja Rady Powiatu Legnickiego

0
453

21 czerwca br. odbyła się LII sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w posiedzeniu wzięło 11 Radnych, a obrady dostępne były on-line na platformie eSesja.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę Sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 maja 2023r. Radni zapoznali się z Informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu legnickiego w roku 2022 i prognozą na rok 2023, które przedstawiła Kierownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Marzenna Zych oraz Sprawozdaniem z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu legnickiego w roku 2022 zaprezentowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Barbarę Małecką-Salwach.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2022 rok;

– wyrażenia zgody na powierzenie zadania publicznego;

– zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2023 rok;

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego,

– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Legnickiego, położonej w obrębie Brennik gminy Ruja.

Posiedzenie Rady Powiatu było ostatnim przed wakacjami. Kolejna odbędzie się we wrześniu.

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku i szczęśliwych powrotów z urlopów.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię